Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Mälaråsen: Mälaråsen AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 59 942 tkr (58 404).

Driftnettot för perioden uppgick till 56 287 tkr (56 929).

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 41 014 tkr (38 828).

Periodens resultat* 55 188 tkr (114 260).

Resultat per aktie* 20,5 kr (42,5).

Fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 943 tkr (14 516).

Driftnettot för perioden uppgick till 13 438 tkr (14 220).

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 9 662 tkr (9 800).

Periodens resultat* 25 595 tkr (23 456).

Resultat per aktie* 9,5 kr (8,7).

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 28 258 (27 146) tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till
976 200 (952 600) tkr. Vid fjärde kvartalet 2018 har bolagets ledning
bedömt att det verkliga värdet är ökat med 23 600 (23 900) tkr
jämfört mot kvartal två 2018.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 366 802 (338 514) tkr ger en
soliditet på 36,3 (34,3) %.

*Under fjärde kvartalet 2018 uppgick de orealiserade
värdeförändringarna på fastigheterna till 23 600 (23 900) tkr och
under hela 2018 uppgick de till 23 600 (105 107) tkr.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se

Robin Englén, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar
area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder
fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och
däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.
Bolagets aktier handlas på Spotlight sedan den 5 oktober 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
februari 2019.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök
http://www.malarasen.se/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/malarasen/r/malarasen-ab--publ--bokslutskommun...
https://mb.cision.com/Main/14945/2741607/991445.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.