Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-28

Mälaråsen: Mälaråsen AB (publ) delårsrapport januari - september 2019

Tredje kvartalet juli - september 2019

? Hyresintäkterna uppgick till 14 789 tkr (14 461)

? Driftnettot uppgick till 14 569 tkr (13 928), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,5 %
(98,2)

? Förvaltningsresultatet uppgick till 10 960 tkr (10 138)

? Periodens resultat uppgick till 11 002 tkr (7 919) motsvarande 4,1 kr per aktie (2,9)

? Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 630 tkr (9 138)

? Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-09-30 till 1 014 000 tkr

(952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde
kvartalets utgång om

976 200 tkr.

? Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,3)

? Belåningsgraden uppgick till 58,1 % (62,9)

? EPRA NAV uppgick till 166,7 kr (138,1)

Perioden januari - september 2019

? Hyresintäkterna uppgick till 44 367 tkr (43 382)

? Driftnettot uppgick till 43 576 tkr (42 849), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,2 %
(95,2)

? Förvaltningsresultatet uppgick till 32 779 tkr (31 352)

? Periodens resultat uppgick till 60 398* tkr (29 593) motsvarande 22,5 kr per aktie (11,0)

? Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 434 tkr (27 920)

? Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-09-30 till 1 014 000 tkr

(952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde
kvartalets utgång om

976 200 tkr.

? Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,4)

? Belåningsgraden uppgick till 58,1 % (62,9)

? EPRA NAV uppgick till 166,7 kr (138,1)

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade
värdeförändringarna till 37 800 tkr och under jämförelseperioden
uppgick de till 0 tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar
area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som
använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning,
verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan
5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28
november 2019.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök
www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malarasen/r/malarasen-ab--publ--delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/14945/2975321/1152117.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.