Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Mälaråsen: Reviderat förslag till utdelning

På grund av den osäkerhet som covid-19 har skapat har styrelsen valt
att revidera utdelningsförslaget för 2020. Inför stämman den 2 april
2020 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kr per aktie samtidigt
som avsikten fortfarande är att dela ut totalt 10,00 kr per aktie
under 2020.

Kommentar från styrelseordförande

Med anledning av rådande osäkra marknadsläge har bolagets enda
hyresgäst Upplands Motor aviserat önskemål om hyreslättnader för
årets andra och tredje kvartal för att säkerställa sin likviditet.
Bolaget för just nu konstruktiva diskussioner med hyresgästen om att
hitta en lösning som gynnar båda parter och vi har förhoppningar om
att inom den närmsta tiden komma fram till en överenskommelse. Av
försiktighetsskäl och för att ha en ökad flexibilitet under dessa
osäkra tider har vi därför valt att revidera utdelningsförslaget.
Styrelsen har som ambition att, om förutsättningarna medger, föreslå
att en extra bolagsstämma senare under året fattar beslut om
extrautdelning upp till 5,00 kr per aktie, att utbetalas vid ett
eller två tillfällen.

Nytt förslag till beslut beträffande vinstdisposition

I kallelsen till årsstämma har Mälaråsen AB (publ):s styrelse
föreslagit en utdelning om 10 kr per aktie med utbetalning vid fyra
tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar (innebärande
2,50 kr per aktie per utbetalningstillfälle och med avstämningsdagar
den 6 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 och 30 december
2020). Istället föreslår nu styrelsen att årsstämman den 2 april 2020
beslutar om att det av tillgängliga vinstmedel om 225 408 877 kr
utdelas ett belopp om 5,00 kr per aktie, innebärande en utdelning om
totalt 13 450 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två
tidpunkter under året med två lika stora delbetalningar. Detta
innebär att vid varje delbetalning ska 2,50 kr per aktie betalas,
således totalt 6 725 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av
utdelningen föreslås bli den 6 april 2020 och 30 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Oskar Wigsén, Business Manager, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

oskar.wigsen@paretosec.com

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar
area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som
använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning,
verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan
5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27
mars 2020.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök
www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malarasen/r/reviderat-forslag-till-utdelning,...
https://mb.cision.com/Main/14945/3073227/1219484.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.