Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Malmbergs: Malmbergs årsstämma 2020

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) tisdagen den 5 maj 2020
fattades följande beslut:

· Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och
balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens
resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Stämman fastställde att ingen vinstutdelning ska betalas till
aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

· Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Johan
Folke, Pernilla Folke, Conny Svensson, Inger Carlsson och Ulf
Gejhammar. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman
beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen
som meddelades i kallelsen till årsstämman.

· Till revisionsföretag valdes på ett år Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove
Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande
räkning.

· Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om emission av nya
B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.

· Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 ska
bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av
valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är
att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på
valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2021.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad
marknadsplats.

Kumla den 5 maj 2020

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel
019-587700.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge,
Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av
elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater,
kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning,
strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och
installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp
är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

_________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ) Org nr: 556556-2781
Box 144 Tel: 019-58 77 00
692 23 Kumla Fax: 019-57 11 77
www.malmbergs.com E-mail: info@malmbergs.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malmbergs/r/malmbergs-arsstamma-2020,c3104500
https://mb.cision.com/Main/755/3104500/1242223.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.