Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-15

Malmqvist: Är inflationen på väg ner?

wysiwyg_image

Den senaste inflationssiffran i USA medförde en markant uppgång i S&P index, som nu stigit hela 17 procent sedan mitten av juni. Många räknar nu med att inflationstoppen är nådd och att ränteökningarna dämpas.

Inflationsstatistiken i USA för juli var en glädjande läsning. Det fick S&P att öka uppgången från botten i mitten av juni till 17 procent. Under månaden var priserna oförändrade, vilket innebar att uppgången de senaste 12 månaderna dämpades från 9,1 till 8,5 procent. Det är visserligen fortfarande skyhögt, men oförändrad prisförändring under en månad är vi inte bortskämda med. Senast det inträffade var november 2020, mitt under pandemikrisen. 

Befogad kursreaktion

Den positiva kursreaktionen var därför befogad, men att ta ut svängarna och hoppas på en förändrad räntepolitik från den amerikanska centralbanken, det kan vara förhastat. Skälet är att juli säsongsmässigt är en av de månader under året då priserna höjs minst.

Juli svagt

Går vi tillbaka och granskar hur konsumentprisindex förändrats per månad under 2011-2019, kan konstateras att genomsnittet för juli är en månadsförändring på minus 0,1 procent. Det är dock inte den svagaste månaden under året. Det är november-december, men juli är nummer tre. Klart högst prisökningstakt har vårmånaderna.

Pandemiåren låg högre

Granskar vi prisökningstakten under hösten, pandemiåren 2020-2021 kan konstateras att den låg på ungefär 0,2-0,3 procent per månad, medan samma månader under låginflationsåren 2011-2019 gav ett genomsnitt på ungefär noll. Granskar vi de avslutande månaderna förra året blir månadssnittet för de sista fyra månaderna ungefär 0,4 procent. Höstens prisökningar är alltså generellt lägre än vårens, varför de kommande månaderna inte självklart behöver betyda att årstakten dämpas markant.

Energi och boende

Går vi in och bryter isär statistiken i två viktiga delkomponenter – energi och boende, kan konstateras att prisökningen exklusive energi i juli blev 0,4 procent högre än KPI. Uppenbart har den senaste tidens fallande energipriser dragit ner månadstakten i den officiella KPI. Långsiktigt, över tio år, har emellertid energi liten betydelse för prisökningarna, men stabiliteten i prisutvecklingen ökar markant om energi exkluderas.

Boende drar upp

Kostnaden för bostadshyror och övernattningar är den andra viktiga komponenten. Den senaste månaden höjer denna KPI-takten, vilket dock är det vanliga (ungefär 0,4 procent per år). Exkluderas boendekomponenten i juli blir månadssiffran mer negativ än KPI-siffran. Skillnaden är 0,3 procent. 

Restaurangpriser

Slutligen kan vi göra en test på prisutvecklingen med hjälp av en inhemskt producerad tjänst, nämligen restauranger och snabbmat. Löner och lokalkostnader är viktiga inhemska produktionsfaktorer. Därför är priserna också ett mått på temperaturen i den inhemska ekonomin. De senaste tio åren ligger restaurangprisökningarna i genomsnitt på 0,21 procent per månad, jämfört med officiella KPI på 0,15 procent. Den senaste siffran för juli låg dock på plus 0,7 procent, vilket varit en vanlig nivå det senaste året. Det är uppenbart att restaurangpriserna tyder på en mycket het utveckling i den inhemska servicesektorn.

Och slutsatsen..?

Juli månads oförändrade amerikanska KPI var en positiv läsning. Emellertid är juli historiskt en av de svagaste prishöjarmånaderna under året. Samtidigt hade energipriserna denna gång fallit, vilket bidrog till den låga siffran. Dessutom visar restaurangprisernas snabba utveckling att prisökningstakten i den tjänsteproducerande servicesektorn är fortsatt hög. Den låga KPI-siffran var därför en viktig delseger, men Federal Reserve är fortfarande väldigt långt ifrån att ha vunnit matchen.   

wysiwyg_image

Restaurangpriserna pressar ständigt upp inflationen

Författare Peter Malmqvist