Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Analytikern: Här är de största vinnarna efter rapporterna

wysiwyg_image

Rapportperioden fortsätter att vara stark, med kraftigt växande försäljning och goda vinster, samtidigt som utfallen ligger över analytikernas prognoser. Verkstad och banker är de stora motorerna.  

Efter att 42 storbolag lämnat rapport, motsvarande ungefär 65 procent av börsvärdet, kan konstateras att även detta kvartal kommer att leverera toppvinster. Den summerade vinsten för samtliga bolag har så här långt ökat med 13 procent, vilket är aningen svagare än vid den första summeringen. Kvalitetstestar vi utvecklingen, genom att plocka vi bort de tre bolag som har störst vinstökning (Atlas Copco, Volvo, Assa Abloy) och de med störst vinstminskning (Ericsson, Essity, SKF) blir uppgången 14 procent. En tredje test är att mäta mediantillväxten, alltså mittföretaget i populationen och med det som måttstock blir vinstökningen ännu lite bättre, 15 procent. 

Klart över prognos  

Den andra kvalitetstesten är att mäta utfallet mot analytikernas prognoser (jag använder Infront). För samtliga bolag blir värdet plus 4,0 procent och justerat för bolagen i toppen (SEB, SHB, Atlas) och botten (Ericsson, SKF, Volvo car) ligger utfallet på 3,5 procent. Även medianvärdet ligger klart på plus, med 4,2 procent och totalt 62 procent av bolagen ligger över prognos. Detta är elfte kvartalet i rad som bolagen ligger över prognos. Det är en osannolikt stark period.  

Försäljningen rusar

Precis som vid förra summeringen exploderar försäljningsutvecklingen. Jämfört med samma kvartal för ett år sedan ligger uppgången på osannolika 27 procent, vilket jag bedömer är alla tiders rekord. Drygt hälften av bolagen uppvisar en försäljningsökning på minst 20 procent. Samtidigt är utfallet mot prognos fyra procent och där har bolagen legat under de fyra senaste kvartalen. Normalt brukar utfallet mot prognos handla om tiondelar. Om vi mäter bredden på utvecklingen, genom medianvärdet, blir detta goda 20 procent. Den kombinerade effekten av stigande utländska valutor (USD +22%, EUR +4%, GBP +4%, mätt som kvartalssnitt) och en global inflation på 9 procent har givit den mycket kraftiga uppgången, men det visar också att efterfrågan är urstark. 

Verkstad drar

Granskar vi olika sektorer kan konstateras att verkstadsbolagen svarar för 35 procent av kvartalets vinstökning, följt av bankerna med 28 procent och basindustri med 14. Starkast vinsttillväxt har basindustrin med 52 procent, följt av verkstad med 21 och IT/Tele med 19 procent (samtliga värden median). Granskar vi utfall mot prognos ligger bankernas utfall på hela 15 procent, följt av basindustri på 10 och verkstad på 2,3 procent. Sämst av de större sektorerna går konsumentbolagen som registrerar ett vinstfall på 12 procent och ett utfall mot prognos på minus 7 procent. Näst sämst, men ändå hyggligt, går byggsektorn med en vinstuppgång på 6 procent och ett utfall mot prognos på 1,3, samtidigt som försäljningen ökade med 10 procent.   

Och slutsatsen…?

Jag blir inte längre chockad av utvecklingen, men jag är fortfarande tagen. Siffrorna speglar ett näringsliv som råkat i sken. Prisökningarna levereras som en hagelsvärm och de stigande valutorna ger exportbolagen en närmast orkanliknande skjuts. Hur detta skall kunna sluta någorlunda balanserat förstår jag inte, men att det skulle tyda på att ränte- och inflationstoppen är bakom oss, det kan ju ingen tro på. 

 

wysiwyg_image

Försäljningen fortsätter att slå prognoserna

wysiwyg_image

Vinstökningen accelererar

wysiwyg_image

Vinsterna slår analytikernas prognoser

Författare Peter Malmqvist