Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-04

Malmqvist: Corona ett avtagande hot

wysiwyg_image

Är coronavirusets nya variant, Omicron ett ökande hot mot börsen, på grund av nya nedstängningar? Eller är det slutpunkten på problemen?

Mot slutet av november skrev jag om coronavirusets förnyade spridning. Då hette varianten Delta och hade fått fart i Europa under hösten. Österrike hade just varslat om nedstängning av hela landet och tyskarna hade redan infört restriktioner mot både resande och fysiska möten. Och i exempelvis Belgien hade munskydden plockats fram igen, samtidigt som jobba-hemma-strategin togs till heders. Frågan var nu om vi stod inför en ny våg av förödande nedstängningar.

Satts på prov

Min slutsats var då - nej, vilket dock var en slutsats som satts på prov vid flera tillfällen. Det gäller särskilt när Nederländerna beslutade om en månadslång total nedstängning innan jul, samtidigt som österrikarna gick ur sin. Jag tror emellertid Nederländernas beslut kommer att utgöra slutpunkten på dramatiken med totala nedstängningar. Skälet är att nedstängnigen varit verkningslös. Smittspridningen i landet har visserligen gått ner, men det har den gjort i rader av andra länder också, utan dramatiska åtgärder. 

Startade i Östeuropa

Smittspridningen under hösten gällde nämligen främst länder med början i gamla Östeuropa. Kraftigt ökande smittotal uppstod under hösten i Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Kroatien och många andra länder i östra Europa. Deltaviruset härjade. Det fortplantade sig vidare till Österrike, Schweiz och Tyskland, även om stora Tyskland klarade sig lindrigare undan. I samtliga drabbade länder nåddes dock en topp mot slutet av november, oavsett nedstängningar eller andra restriktioner. Toppen låg ungefär 50 till 100 procent högre än toppen förra vintern. När holländarna stängde ner i mitten av december var därför krisen på väg mot sin lösning. 

Israel - igen

Min positiva slutsats i förra analysen grundade sig på Israel. Som vanligt var israelerna först i en ny virustrend och som vanligt var de först med botemedlet - en tredje omgång vaccin, framför allt för de äldre. Smittspridningen toppade i september ungefär 20 procent över förra vinterns topp, men dödstalen tog inte samma fart. De gick upp till ungefär 3 personer per dag och miljon innevånare, vilket var på mindre än halva den tidigare israeliska toppnivån och bara ungefär en åttondel av tidigare toppar för de värst utsatta länderna, som Belgien, Portugal, Tjeckien och Storbritannien. Det var de låga dödstalen som styrkte min slutsats om att politikerna skulle hålla sig avvaktande, liksom att Israels åtgärder fick snabbt resultat.

Ännu ett test

Även den slutsatsen har satts på prov. En stor del av de ovan uppräknade östländerna har nämligen haft kraftigt stigande dödstal, parallellt med rekorden i smittspridning. Nästan alla länder i gamla Östeuropa har sett dödstal på liknande nivå som förra vintern, vilket innebär ungefär 15-20 döda per dag och miljon innevånare. De vanligaste allmänna förklaringarna är att vaccinationsgraden i Östeuropa varit lägre än i väst, men jag tvivlar. Det finns skillnader, men det handlar om vaccinationsgrader av befolkningen, som anses vara höga vid 70-75 procents dubbelvaccinering och låga kring 60, samtidigt som experterna tidigare pratat om att ”flockimmunitet” skulle ha uppnåtts vid ungefär 60 procents smittotal.

Dåligt vaccin

Min egen amatörmässiga slutsats handlar om att många länder i Östeuropa delvis har förlitat sig på ryskt och kinesiskt vaccin. De är inte testade och godkända enligt de normer vi har i väst och mycket tyder på att verkningsgraden är väsentligt sämre än Pfizer/Biontech och Modernas vacciner. Konstant höga dödstal i Ryssland tyder på detta, men även återkommande höga dödstal under hösten i Iran, som är frekventa användare av ryskt och kinesiskt vaccin, liksom Serbien och Ungern.

Omicron störtar fram

Allt detta inträffade dock innan Omicron störtat fram som en flodvåg, vilket hänt de senaste veckorna. De stora länderna inom EU ligger idag på smittotal som är 4-5 gånger högre än förra vinterns, som i sin tur var 4-5 gånger högre än i mars 2020 när allting bröt ut. Smittostatistiken ser absurd ut och får vem som helst att tvivla på det meningsfulla i att ens försöka bekämpa coronaviruset och dess olika varianter. Emellertid finns en kraftigt skinande ljuspunkt och det är dödsstatistiken. Den följer inte alls med uppåt. I de flesta välvaccinerade västländer ligger dödstalen kring 2 personer/dag och miljon innevånare. Det är ungefär på en tiondel av de tidigare toppnivåerna. Om det beror på vaccinet eller på att Omicron inte drabbar lungorna lika allvarligt som tidigare varianter, verkar experterna inte vara ense.

Inget börshot

För utsikterna om ekonomin och börsen spelar det mindre roll. Det viktiga är att den politiska apparaten i alla västländer börjar sansa sig och inte slänga ut restriktioner på det sätt som funnits tendenser till även denna vinter. Jag är dock optimist och tror att Nederländerna är det sista landet som faktiskt ger sig på en fullskalig nedstängning. Därför är nog inte Omicron det hot mot börsutvecklingen och ekonomin, som det emellanåt framställs.      

 

wysiwyg_image

Dödligheten är fortsatt låg i de stora länderna, trots hög smittspridning

wysiwyg_image

Smittotalen stiger även i Sverige

wysiwyg_image

...men dödligheten är fortsatt låg

Författare Peter Malmqvist