Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-31

Malmqvist: En bra start

wysiwyg_image

Engångsposter gör fjärde kvartalets vinstutveckling ovanligt svår att utvärdera. Efter vissa justeringar blir slutsatsen att starten på rapportperioden har varit lika bra som den senaste.   

Vid en första summering ser inte rapportperioden för det fjärde kvartalet ut att vara någon munter föreställning. Summerar vi vinsterna för de 24 storbolag som lämnat rapport är vinstnedgången ett avskräckande ras på 57 procent. Bara lugn. Som vanligt det senaste året innehåller det mycket stora störningsposter.

Brakförlust förklarar

Denna gång är det Telia (alternativen brukar vara Ericsson, Volvo eller Swedbank) som levererar en av de värsta förluster något börsbolag redovisat. Beloppet är 24 miljarder kronor och består i allt väsentligt av reaförluster och nedskrivningar. Det är ofattbart vilka dåliga affärer tidigare företagsledningar dragit på aktieägarna. SCA är det andra bolaget. De redovisar också ett av de värsta vinstfall något bolag plockat fram, med sina dryga 15 miljarder, men bara lugn. Det är förra årets gigantiska uppskrivning av skogsmark som inte kunnat upprepas. Dessa tillåtna bokföringstrix undrar jag varför de överhuvudtaget finns. 

På plussidan - Ericsson

Engångsposter finns även på plussidan. Ericsson uppvisar en vinstuppgång på 4,9 miljarder, delvis bestående av uteblivna omstruktureringskostnader, Intrum gjorde inte om sina nedskrivningar av spansk goodwill från förra året och Sandvik hade betydligt lägre omstruktureringskostnader.

Justerat resultat

Istället för att justera resultaten i de av bolagen med strulig redovisning, plockar jag bort de tre bolag med störst vinstökning respektive vinstminskning när resultaten summeras. Då får jag en vinstökning på 1,1 procent. Andelen bolag med vinstökning blir 58 procent, samtidigt som mediantillväxten (mittföretaget i gruppen) landar på 1,9 procent. Jämfört med förra kvartalet blev medianen 3,6 procent, medan antalet bolag med vinstökningar blev exakt densamma. Även den justerade vinstökningen blev väldigt lika, totalt 0,9 procent.    

Prognosutfall spretar

Gör vi samma räkneövning gällande prognosutfallet kan konstateras att utfallet understiger analytikernas prognoser (Infront) med 7,3 procent. Det är ovanligt svagt, inte minst med tanke på att de två senaste kvartalen uppvisat starkt positiva utfall. Även här är det Telia som spökar. Gör vi om räkneövningen ovan och plockar bort de tre bolag med störst positivt utfall (Ericsson, Stora Enso, H&M), liksom de i andra änden (Telia, Intrum, NCC) blir utfallet för kvarvarande bolag storfina plus 8,6 procent. Samtidigt ligger 73 procent av bolagen över prognos, vilket ger ett medianvärde på 8,1 procent. Förra kvartalet blev justerade prognosutfallet ännu något bättre med 12 procent, medan medianen landade på 6,6 procent och antalet bolag som kom in över prognos exakt samma som hittills, alltså 73 procent.

Försäljningen bättre

Den faktor de senaste två kvartalen som troligen varit mest sanningsenlig vad gäller konjunkturens effekt på företagen är försäljningen. Detta kvartal faller försäljningen med 0,7 procent för de bolag som rapporterat, jämfört med ett fall på 2,6 procent förra kvartalet. Totalt 54 procent av bolagen har hittills ökat försäljningen, med ett medianvärde på 1,5 procent. I båda fallen är även detta något bättre än förra kvartalet. Granskar vi prognosutfallet är det plus 1,4 procent, mot minus 0,1 förra kvartalet. 

Och slutsatsen..?

Fjärde kvartalet blir ännu ett kvartal med bättre utfall än prognostiserat. Visserligen blir det knappast en markant vinstuppgång, utan mer aningen på plus. Däremot visar försäljningsutvecklingen att konjunkturen blir allt mindre dålig. Slutsatsen gäller med en viss reservation för att de återigen nedstängda europeiska länderna knappast hunnit påverka totalen i någon större utsträckning. Bolagen på Stockholmsbörsen är ju tydligt produktionsinriktade, inte konsumentstyrda.   

 

wysiwyg_image

Utfallet mot analytikernas prognoser fortsätter att vara positivt

Författare Peter Malmqvist