Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Analys: Ericsson skruvar upp

wysiwyg_image

I kvartalsrapporten reviderar företagsledningen upp de flesta av målen för både tillväxt och marginal, men något klipp är ändå inte aktien.    

Vid en första anblick är Ericsson rapport för det tredje kvartalet en riktig katastrof. Resultatet före skatt ligger minus 4,9 miljarder, att jämföra med en vinst på 2,6 miljarder för ett år sedan. 

Amerikansk uppgörelse

Som vanligt är dock resultatet belastat med stora jämförelsestörande poster. Denna gång är det en gigantisk kostnad för en förväntat uppgörelse med amerikanska myndigheter, som sänker resultatet. Totalt 11,5 miljarder kronor. Exkluderar vi den, blir kvartalsresultatet 7,3 miljarder och vi kan kassera in en resultatökning på hela 80 procent. 

Justerad prognos

Eftersom kostnaden var känd sedan ett par veckor, fanns den med i analytikernas prognoser, som enligt Infront SME låg på en förlust på drygt 8 miljarder kronor. Mot den bakgrunden var Ericssons katastrofresultat väsentligt mindre dåligt än väntat, vilket naturligtvis är mycket positivt. Går vi igenom andra justerade data kan konstateras att det justerade rörelseresultatet låg 29 procent över prognos och att följaktligen den justerade rörelsemarginalen låg långt över förväntan, på 11,4 procent, mot analytikernas prognos på 8,9 procent. Det är givetvis en väsentlig positiv avvikelse. 

Även bra i produktionen

Klättrar vi ännu högre i resultaträkningen och granskar bruttovinsten, alltså vinsten från själva produktionen, ökade den 10 procent jämfört med förra året. Bruttomarginalen, alltså produktionsvinsten i relation till försäljningen låg på 37,7 procent mot 36,5 procent förra året, men framförallt var bruttomarginalen över analytikernas prognos på 37,1 procent. Det imponerar. 

Skriver upp prognoser

För att ytterligare understryka den goda trenden skriver Ericsson upp ett flertal prognoser för det kommande året. De höjer försäljningsmålet för helåret 2020 med 8-10 procent, samt tillväxten för deras viktigaste marknad från 3 till 5 procent. Dessutom lovar de en rörelsemarginal på mellan 12-14 procent under 2022, jämfört med senaste kvartalets 11,4 procent och bolagets tidigare prognos på 12 procent.

Och slutsatsen..?

Kan den bli annat än positiv? Dagens initiala femprocentiga kursuppgång är därför befogad. Är Ericsson billigt? Nja, knappast. Enligt mina beräkningar är ett långsiktig p/e-tal på 17 (se graf, där vinst x 17 och börsvärde jämförs) ungefär det som placerarna åsatt Ericsson historiskt. Analytikernas vinstprognos för 2020 innan rapporten låg på drygt 22 miljarder kronor före skatt, för att öka till nästan 26 miljarder 2021, vilket skulle ge en vinst per aktie på mellan 5 och 6 kronor. I förhållande till dagens kurs på 88 kronor blir p/e-talet 18 på nästa års prognos och ungefär 15 på 2021. Det tycks därför som om placerarna tagit hem Ericssons förbättring redan idag. Något klipp är därför knappast aktien.    

Författare Peter Malmqvist