Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-22

Malmqvist: Fortsatt positiv trend

wysiwyg_image

Rapporterna rasar in och den positiva trenden fortsätter, både vad gäller vinsttillväxt och utfall mot prognos. De senaste rapporterna har dock varit något svagare än tidigare.

Efter att 47 storbolag lämnat rapport, motsvarande ungefär 80 procent av börsvärdet, ligger vinsten under det andra kvartalet 5 procent över samma nivå för ett år sedan. Det är något svagare än efter den förra summeringens 8 procent, vilket visar att ju senare bolagen rapporterar desto sämre, eller möjligen mindre bra, blir utvecklingen. 

Kvalitetstest fortsatt positiv

Kvalitetstestar vi som tidigare utvecklingen, genom att ta bort de tre bolag med bäst vinstökning (Volvo, Scandic, Atlas Copco) respektive sämst (SKF, Electrolux, Swedbank), blir vinsttillväxten för kvarvarande bolag 4 procent, vilket är aningen svagare än förra summeringen. Granskar vi medianen (mittbolaget i gruppen) landar denna på 7 procent, något under tidigare 9 procent. Totalt 59 procent av bolagen redovisar vinstökningar, vilket är oförändrat från förra summeringen.

Prognosutfallet dämpas

Jämfört med analytikernas prognoser ser det fortsatt bra ut, men inte lika positivt som tidigare. Det summerade utfallet landar nu 1,0 procent över prognoserna, vilket låg på hela 5,2 procent förra summeringen. Medianvärdet landar på 0,7 procent, mot 1,3 procent tidigare, samtidigt som 55 procent av bolagen levererar över prognos, mot tidigare 59 procent. Summerar vi slutligen utfallet exklusive de tre bolagen i toppen (Volvo, Nordea, H&M) och i botten (SKF, Ericsson, Electrolux) krymper utfallet mot analytikernas prognoser till 0,8 procent, mot tidigare 3,5 procent. Även om utfallet är sämre än tidigare, råder ingen tvekan om att rapporterna kommit in bättre än väntat. 

Försäljningsryck fortsätter

Den faktor som hittills stuckit ut mest är försäljningsutvecklingen och det fortsätter. Uppgången blir urstarka 19 procent, vilket är aningen lägre än förra summeringens 21 procent. Den starka utvecklingen beror till stor del på att en stor mängd bolag har genomfört relativt betydande förvärv. Det syns i att medianvärdet blev lägre och landade på 11 procent, vilket är samma som förra summeringen och en mycket stark siffra. Totalt 89 procent av bolagen lyfter försäljningen. Förutom förvärv dras försäljningsutvecklingen också upp av att de exportberoende bolagen redovisar markant positiva valutaeffekter. Kvartalsgenomsnittet av dollarn har på ett år gått upp 17 procent mot kronan, euron har gått upp 3 procent och pundet 5 procent. Granskar vi utfallet mot analytikernas försäljningsprognoser blir även det en glädjande läsning, med ett utfall på 3,5 procent över prognos (median 2,9), vilket dock är något sämre än efter förra summeringen. 

Och slutsatsen..?

Även denna rapportperiod får epitet ”stark”, även om den inte längre är dramatiskt stark. Ändå är det häpnadsväckande vilken motståndskraft som bolagen visar. Inflationen har nu galopperat i 18 månader, de trånga sektorerna har rapporterats om i över två år och ränteuppgången sedan årsskiftet skakar bolagen av sig likt en dammtuss på axeln. Den som varnar för lågkonjunktur kommer säkert bli bönhörd, men det kommer ta längre tid än vad de flesta tror. Det visar vinstutvecklingen. Myntets baksida är att det bara är en ordentlig konjunkturnedgång som kan sätta press på inflationen. Därför kan vi jubla över bolagens motståndskraft, men samtidigt förfäras över hur lite centralbankernas åtgärder hittills har åstadkommit. 

Författare Peter Malmqvist