Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-03

Malmqvist: Fortsatt stark rapportperiod

wysiwyg_image

Ett kraftigt resultatfall förvandlas till en markant resultatuppgång när de mest extrema bolagen exkluderas. Vilken resultattrend är den rätta?   

Summerar vi vinsterna för de 37 storbolag som lämnat rapport (ungefär 70 procent av börsvärdet) är vinstnedgången respektingivande 30 procent, men exkluderar vi de tre bolag med störst vinstlyft respektive resultatfall, blir uppgången hela 13 procent. Det är en extremt stor skillnad och speglar förekomsten av  stora engångsposter.

Stora vinstfall

Denna gång är det Telia som levererar en av de värsta förluster något börsbolag redovisat. Beloppet är 24 miljarder kronor och består i allt väsentligt av reaförluster och nedskrivningar. SCA och Stora Enso är de andra bolagen. De redovisar också ett av de värsta vinstfall något bolag plockat fram, med drygt 17 miljarder kronor, men det är förra årets gigantiska uppskrivning av skogsmark som inte upprepats i år. 

Bolagen på plussidan

Engångsposter finns även på plussidan. Ericsson uppvisar en vinstuppgång på 4,9 miljarder, delvis bestående av uteblivna omstruktureringskostnader. Intrum gjorde inte om sina nedskrivningar av spansk goodwill från förra året, så även där steg resultatet.  Även Volvo hamnade i topp, delvis beroende på att en del beräknade omstruktureringskostnader, som tidigare bokförts, nu togs tillbaka. De hade helt enkelt tagit i för mycket i den initiala beräkningen. 

Justerat resultat

Plockar vi bort de tre bolag med störst vinstökning respektive vinstminskning får kvarvarande en vinstökning på hela 13 procent. Det är mycket starkt. Vi förra summeringen var uppgången 1 procent. Andelen bolag med vinstökningar blir 62 procent (58 procent vid förra summeringen), samtidigt som mediantillväxten (mittföretaget i gruppen) landar på 9 procent (2 procent senast). Förra kvartalet blev den justerade vinstökningen 1 procent och medianen 3,6 procent. Antalet bolag med vinstökningar blev 58 procent.    

Utfall högt över prognos

Gör vi samma räkneövning gällande prognosutfallet kan konstateras att det summerade utfallet överstiger prognoserna med 11 procent. Det är extremt starkt. Gör vi om räkneövningen ovan och plockar bort de tre bolag med störst positivt utfall (Volvo, Ericsson, Tele 2), liksom de i andra änden (Telia, Intrum, NCC) blir utfallet för kvarvarande bolag också 11 procent. Samtidigt ligger 76 procent av bolagen över prognos (tidigare 73 procent), vilket ger ett medianvärde på 9 procent (tidigare 8). Förra kvartalet blev justerade prognosutfallet 12 procent, medan medianen landade på 7 procent och antalet bolag som kom in över prognos blev 73 procent.

Försäljningen bättre

Försäljningen faller med 2,1 procent, mot 0,7 procent i tidigare summering och ett fall förra kvartalet på 2,6 procent. Totalt 51 procent av bolagen har hittills ökat försäljningen (tidigare 54), med ett medianvärde på plus 1,6 procent. I båda fallen är detta ungefär som förra kvartalet. Granskar vi prognosutfallet är det plus 1,3 procent (1,4 i förra summeringen), mot minus 0,1 förra kvartalet. Försäljningsutvecklingen är alltså inte lika övertygande som vinstutvecklingen. 

Och slutsatsen..?

Var kommer alla vinsterna ifrån? Detta är en väldigt stark rapportperiod. Europa stänger ner och de svenska börsbolagen uppvisar tvåsiffriga vinstökningar, trots att försäljningen är ner drygt 2 procent. Hur är det möjligt? Visserligen tar en del bolag emot statliga bidrag för att hålla kvar personal, men det kan inte vara hela sanningen. Möjligen visar Volvos återtagna omstruktureringskostnad vägen. Många bolag befarade nog att försäljningen under andra halvan av året skulle rasa och laddade in extra reserveringar i det katastrofalt svaga andra kvartalet. Eftersom andra halvåret blivit mycket bättre än befarat har inte reserverna behövts i full utsträckning. Då kommer de tillbaka i resultaträkningen med omvänt tecken, alltså plus. Så fungerar debet och kredit.

 

wysiwyg_image

Vinstutfallen långt över prognos

Författare Peter Malmqvist