Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Malmqvist: Hur allvarligt är virushotet?

wysiwyg_image

Nu börjar nedstängningarna igen. Visar Österrike vägen för alla andra? Hur allvarligt är hotet för börsen?

Österrikes virusstrategi hyllades i första vågen, våren 2020, för sin konsekventa nedstängning av hela landet. Människor fick knappt gå ut överhuvudtaget och om de gjorde det så var det väldigt kort och, konstigast av allt, så fick de inte besöka parker. Det är kanske inte därför konstigt att de österrikiska politikerna försöker leva upp till sitt ryckte, med ännu en total nedstängning av hela landet.

Österrike inte förebild

Om Österrike blir norm, då lever börsen farligt, men jag tror inte Österrike blir norm. Det beror på Israel. Som vanligt var nämligen israelerna först ut med de nya problemen, redan i september. De fick kraftigt ökad smittspridning, från nästan ingenting till en topp på 1100 smittade per miljon innevånare och dag, vilket var över förra vinterns topp på 900. Ingen kunde egentligen förklara varför, eftersom Israelerna hade en av de högsta vaccinationsgraderna i världen, men en förklaring ansågs vara att vaccinets skydd började avta efter ungefär sex månader. Israel var ju först med att massvaccinera sin befolkning, så det framstod som en rimlig förklaring. Därför fick alla över 65 år en tredje dos vaccin och nu har smittspridningen gått ner till försumbara nivåer igen.

Inte marginaliseras

Nu skall inte hotet från Österrike marginaliseras. Landet har redan fått partiella efterföljare. Även Nederländerna och Belgien, liksom delvis Tyskland har börjat med restriktioner, som vaccinpass för aktiviteter över en viss storleksnivå, liksom obligatoriska munskydd i publika sammanhang, samt att uppmuntra ökat hemarbete. Samtliga dessa länder har gått från en smittspridning på ingenting för två månader sedan till ungefär 1400 personer per miljon innevånare idag. Tyskland ligger på halva den nivån, men i samtliga fall ligger topparna idag på mer än dubbla nivån från förra vintern. Schweiz ligger också på tysk nivå, vilket innebär att de tangerar toppen från i vintras.  

Större länder

Går vi över och granskar smittspridningen i större länder kan konstateras att britterna sedan i juli legat stabilt på ungefär 600 personer per miljon innevånare och dag, vilket jag tycker är en obegriplig hösttrend eftersom det är nära toppen från i vintras, samtidigt som nationen har en väldigt hög vaccinationsgrad. Italien och Spanien har legat lågt fram till början av november, men har nu fått en acceleration till ungefär 200 personer, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av toppen från i vintras. USA toppade i september på 500 personer, vilket var aningen under förra vinterns topp, men här har smittspridningen gått ner till ungefär 200 personer.

Sveriges utveckling

Och Sverige? Vi ligger väsentligt lägre, men har fått en viss ökning de sista två veckorna, från ungefär 100 smittade per miljon och dag, till 200, vilket dock skall jämföras med förra vinterns topp på 600 smittade. Sverige är dock intressant, för vår dödlighet ligger på samma låga nivå som föredömet Israel, vilket är nästan ingenting. I båda länderna avlider en person varannan dag, räknat per miljon innevånare och statistiken domineras fortfarande av personer över 70 år, som utgör 90 procent. Den svenska toppen i vintras låg på 12 döda per dag. 

Låga dödstal

Granskar vi dödsstatistiken i övriga länder av Sveriges storlek, kan konstateras att Österrike har en markant uppgång till knappt halva toppnivån från i vintras, vilket innebär drygt fem personer per dag. Belgien ligger på halva Österrikes nivå vilket är en femtedel av förra vinterns topp, följt av Nederländerna och Schweiz på ungefär 2 döda per miljon innevånare och dag, där vinterns toppar låg på ungefär Sveriges nivå kring 12 döda. Bilden i de större länderna är likadan. Dödligheten idag ligger på mellan 1-2 personer, medan vinterns topp låg på Sveriges nivå kring 12 döda, utom i Storbritannien där toppen var ungefär 18.

Räddningsplankan

Det är dödsstatistiken som är räddningsplankan, liksom BNP-statistiken. Om nu väsentligt färre människor dör, jämfört med tidigare toppar kanske politikerna i Europa i alla fall tänker ett par gånger extra innan de fattar katastrofala nedstängningsbeslut. BNP-statistiken de senaste två åren ger visst hopp om det. Den visar att de flesta länder inte alls fattade lika dramatiska beslut i vintras, som under andra kvartalet 2020.

BNP-ras

Andra kvartalet 2020 uppvisade det värsta fallet i BNP-utveckling någonsin. Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike uppvisade nedgångar i årstakt på ungefär 20 procent, medan Tyskland, USA och Japan gav en nedgång på ungefär 10 procent. Sveriges mildare nedstängningsstrategi gav ett fall på 8 procent. Då stängdes allt, inte bara konsumentrelaterad verksamhet, utan även fabriker och byggen. 

Inte lika illa

Det gjorde inte politikerna om, för under första kvartalet i år krympte fallet markant. Storbritannien var värst med ett fall på 6 procent, Spanien med 4, följt av Tyskland på 3 procent, medan Italien, Frankrike, Japan och USA låg kring nollstrecket, vilket även gällde Sverige. Visserligen var första kvartalet 2020 aningen påverkat av nedstängningarna under två veckor i mars, men utveckling visar att det var betydligt mildare nedstängningar i vintras än under andra kvartalet 2020. Politikerna hade lärt sig, bland annat av Sverige (vilket naturligtvis ingen politiker skulle hålla med om).

Inga efterföljare

Därför tror jag inte att Österrike får efterföljare. Det borde inte bli några fullständiga nedstängningar i Europa, utan mer krav på munskydd i kollektivtrafiken och i affärer, vaccinationspass till större aktiviteter och uppmaningar om hemarbete, om så är möjligt. Följaktligen borde inte den ekonomiska aktiviteten drabbas lika allvarligt som i vintras och inte ens i närheten av den helt absurda situation som uppstod under andra kvartalet 2020. 

Inte osårbar

Det innebär inte att börsen är osårbar. Här finns nämligen många andra faktorer att ta hänsyn till, som högt värderade börser, explosionsartad inflationsutveckling, utlovade och genomförda räntehöjningar i framförallt det anglosaxiska blocket, problemen i den kinesiska bostadssektorn, liksom jakten på frispråkiga kinesiska, främst IT-miljardärer. Fredagens kursnedgång visar att många placerare dansar när utgången, om nu musiken, trots allt, skulle tystna. 

wysiwyg_image

Börserna är högt värderade, särskilt i USA

Författare Peter Malmqvist