Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-07

Malmqvist: Inflationsuppgången är bred

wysiwyg_image

Det är inte bara stigande energipriser som drar uppindustriländernas inflation. Det visar en analys av USA, Tyskland och Sverige. Bredast är uppgången i Tyskland.

Vissa av centralbankerna har redan höjt räntenivån (Norge, Nya Zeeland), medan andra räknar med att göra det inom kort (USA, Storbritannien), samtidigt som europeiska centralbanken (ECB) och den svenska väljer att avstå. De två sistnämnda räknar med att den nuvarande inflationsuppgången blir kortvarig. De fokuserar på de exceptionellt stigande energipriserna och menar att när de väl ebbat ut, kommer inflationen att gå ner till den målsatta nivån kring 2 procent.       

Tysklands problem

Låt oss analysera Europas viktigaste ekonomi, Tyskland. Där är inflationen värre än i USA, trots att den tyska procentsatsen för hela ekonomin är lägre. Under oktober var inflationen i Tyskland 4,5 procent, mot 6,2 procent i USA, vilket är 3,0 procent respektive 4,1 procent över den normala inflationstakten för perioden 2017-2019, alltså innan pandemin. Går vi igenom sexton tyska sektorer ligger samtliga över sin normala prisökningstakt och analyserar vi sjutton amerikanska sektorer ligger tretton över sitt historiska snitt, medan fyra ligger under (flygbiljetter, sjukvård, medicin och kollektivtrafik). 

Sticker ut

De tre sektorer i Tyskland som sticker ut mest är begagnade bilar, som det senaste året stigit 7 procent mer än normalt, nya bilar som stigit 5 procent mer och flygbiljetter med lika mycket. I USA har begagnade bilar stigit ofattbara 27 procent mer än normalt, samtidigt som nya bilar stigit 10 procent mer, medan flygbiljetterna backat något. Vad som däremot stigit häftigt i USA är hotellpriserna, 24 procent mer än normalt, medan ökningen i Tysklands kombinerade hotell- och restaurangindex stannar på 1,5 procent mer än normalt. Samtidigt har de amerikanska restaurangpriserna ökat 2,6 procent mer än normalt. 

Energi viktig

Den amerikanska KPI-statistiken bryter även ut energipriserna, som stigit 25 procent mer än normalt. Den tyska statistiken får in energieffekten i huskostnaderna, respektive transportsektorn, vilka båda ligger 2,1 procent högre än normalt. Livsmedel är ytterligare en viktig sektor, eftersom den slår relativt sett hårt mot människor i lägre inkomstklasser. Här har priserna i USA stigit 4,0 procent mer än normalt, medan ökningstakten i Tyskland ligger 2,2 procent över normalt. Det är mycket. Lika viktigt är kläder, som i USA ligger hela 4,9 procent över normalökningen, medan den i Tyskland stannar på 0,7 procent över.   

Och Sverige..?

Sverige har i sammanhanget en ganska beskedlig utveckling. Inflationen i oktober för hela ekonomin ligger på 2,8 procent, vilket är 1,0 procent över snittvärdet för 2017-2019, samtidigt som fem av tretton sektorer faktiskt ligger under normalvärdet (alkohol, livsmedel, sjukvård, restaurang/hotell och gruppen ”övrigt”). Häftigaste ökningen har transportsektorn, på grund av stigande oljepris, samt konstigt nog kläder. Där är ökningen 4,7 procent respektive 2,1 procent högre än normalt. Lika uppseendeväckande är att ”kommunikation”, som är i huvudsak är telekommunikation och mobiltelefoner, ligger 2,1 procent över normal nivå, vilket dock fortfarande betyder prisfall (denna sektor har alltid negativ prisökningstakt). Huskostnaderna får också en skjuts uppåt, till 2,0 procent över normal nivå, till stor del som en följd av stigande energipriser.   

Kan ECB hålla emot..?

Det är när jag jämför Tysklands prisexplosion med Sveriges mer beskedliga, som den tyska inflationsgaloppen blir skrämmande. De senaste tio åren ligger tyskarna ständigt någon tiondel lägre än Sverige, även inom de flesta delsektorer, men inte nu. Därtill galopperar de tyska bostadspriserna lika häftigt som de svenska och det kan jag överhuvudtaget inte hitta i en historisk jämförelse. Lägg till detta, att chefen för den tyska centralbanken nyligen avgått, utan att dölja att det beror på ECB:s nollräntepolitik, så ser det ut som att den europeiska centralbankschefen kommer att få slipa på argumenten för att hålla den fortsatta nollräntepolitiken. Sanningen är nämligen att inflationen stiger på bred front i Europa och det är inte bara energipriserna.      

 

wysiwyg_image

USA: Inflationen är högre än normalt i de flesta sektorer

wysiwyg_image

Sverige: Det finns även sektorer som ligger på en lägre inflation än normalt

Författare Peter Malmqvist