Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-02

Malmqvist: Lyfter på hatten

wysiwyg_image

Lyfter på hatten

Starten på rapportperioden är mer dämpad än de senaste två årens rapportperioder. Utfallet mot analytikernas prognoser är fortfarande på plus, men avståndet till prognoserna är på väg ner. Ändå är det svårt att inte bli imponerad av de svenska börsbolagen.       

När bolag motsvarande ungefär två tredjedelar av börsvärdet lämnat rapport kan konstateras att pilarna fortsätter att peka uppåt, men inte så brant som tidigare. Vinstökningen i årstakt summeras nu till 4 procent, vilket är klart lägre än starten för förra rapportperioden (till 19 procent exklusive stora engångsposter i Telia året innan). Justerar vi för de tre största vinstökningarna (SSAB, H&M, Tele 2) respektive de tre bolagen med störst vinstminskning (Volvo, Nordea, Essity) stannar uppgången på 5 procent, att jämföra med 13 vid starten på förra rapportperioden. Totalt 53 procent av bolagen visar vinstökningar, mot 55 procent i början av förra perioden. Vinstökningen för medianbolaget (mittbolaget i gruppen) stannade på endast 0,3 procent, mot förra kvartalets inledning på 10 procent.

Något över vinstprognoserna

Trots denna svala inledning fortsätter analytikerna att vara överdrivet försiktiga. Utfallet av vinsterna ligger så här långt 2,5 procent över Infronts vinstprognoser, vilket kan jämföras med 5,8 procent vid inledningen av förra rapportperioden. Justerar vi för bolagen i toppen (SSAB, Volvo, Tele 2) och botten (Astra Zeneca, Sandvik, Essity) krymper utfallet till plus 0,5 procent, mot 1,5 procent i inledningen av förra rapportperioden. Samtidigt är medianvärdet 3,7 procent, mot 1,0 procent vid förra rapportperioden och 53 procent av bolagen ligger över prognos, mot 55 procent vid inledningen av förra kvartalet. Det är totalt sett alltså ett bra utfall, även om de senaste åtta kvartalen haft en ännu större marginal mot prognoserna. 

Försäljningen mycket stark

Granskar vi slutligen försäljningen kan konstateras att tillväxten håller i sig. Hittills ligger den på 11 procent i årstakt, mot 10 procent vid inledningen av förra rapportperioden.  Dessutom är den 2,5 procent bättre än prognos, mot 3,3 procent i början av den förra perioden. Efterfrågan är alltså bra. Det är uppenbart att efterfrågan är fortsatt stark, vilket också styrks av många makroindikatorer. 

Och slutsatsen..?

Trots Rysslands invasion av Ukraina, trots covidrelaterade nedstängningar i början av perioden, trots problem med trånga sektorer och trots stigande råvarupriser fortsätter börsbolagen att leverera vinsttillväxt. Det är imponerande. Dessutom finns nu riktig försäljningstillväxt. Också det mycket positivt. Emellertid är också varningssignalerna om stigande kostnader många, samtidigt som Kinas nedstängningar i spåren av covid fortsätter att vara ett växande hot. Men det är ändå bara att lyfta på hatten för de svenska börsbolagen. Nio kvartal i rad med vinster som överträffar analytikernas prognoser - det kommer vi nog aldrig att få uppleva igen.  

wysiwyg_image

Utfallet mot prognos positivt, för nionde kvartalet i rad

Författare Peter Malmqvist