Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-24

Malmqvist: En lysande start

wysiwyg_image

Vinsttillväxten under det första kvartalet är enastående, men jämförelsekvartalet var pressat, eftersom nedstängningarna i Europa hade börjat.    

Vid en första summering av 24 storbolags rapporter är det dags att ännu en gång tappa hakan. Vinstökningen för gruppen är hela 20 procent och 80 procent av bolagen visar vinstökningar. Det innebär att medianen, mittföretaget i gruppen, visar en ökning på drygt 50 procent. Även om vi justerar för extrembolagen i toppen och botten blir tillväxten lysande, hela 30 procent. Då har toppbolagen Volvo, Sandvik och Ericsson, liksom bottenbolagen H&M, Essity och Telia i botten. 

Svagt jämförelsekvartal

Till skillnad från de senaste två goda kvartalen, är jämförelsesiffrorna dock lättare att slå eftersom första kvartalet 2020 gav ett vinstfall på 17 procent. Om vi i stället jämför med kvartalsvinsten 2019, ligger vi idag på ungefär samma nivå och justerar jag för extrembolagen ligger vinsterna 9 procent över första kvartalet 2019. Detsamma gäller om jag räknar om medianvärdet. Då ligger vi nästan 30 procent över. Det visar att rapportperioden även detta kvartal fått en kanonstart.

Dämpning trolig

Det lär nog dämpas, eftersom de 24 bolag som rapporterat utgör ungefär 40 procent av börsens samlade vinst. I takt med att miljarderna ramlar in och jämförelsebasen blir större får de extrema bolagen en reducerad betydelse. Det brukar dämpa procentsatserna, men att det blir ett uppgångskvartal råder ingen tvekan om.

Bättre än prognos

Detta är nu femte kvartalet i rad som bolagen överträffar analytikernas prognoser (Infront). De hittillsvarande rapporterna ligger hela 14 procent över, vilket i ett långsiktigt perspektiv är absurt stort, men ganska normal de senaste kvartalen. Jag har full förståelse för att analytikerna fortsätter att ligga på den försiktiga sidan. Den makroekonomiska statistiken i Europa och USA under kvartalet har varit fortsatt svag på grund av fortsatt nedstängningar. H&M är den tydligare indikatorn på hur illa dessa fortsätter att drabba konsumentrelaterade företag. 

Valutan går emot

Dessutom har de viktiga utländska valutorna gått ner mot kronan. Kvartalssnittet för dollarn ligger 13 procent lägre, euron 5 procent och pundet ligger 7 procent lägre än för ett år sedan, varför valutavinden nu är ganska starkt emot. Möjligen går det att avläsa i försäljningen, som summerat är ner 3,7 procent jämfört med för ett år sedan. Till stor del är det dock en effekt av kraftigt fallande försäljning i H&M, varför medianvärdet för försäljningsförändringen ligger bättre, på 1,6 procent. Försäljningen är därtill 0,2 procent bättre än prognos.

Årsprognoserna skrivs upp

För att få lite perspektiv på börsens kursgalopp har jag analyserat utvecklingen av vinstprognoserna det senaste året. I februari för ett år sedan, alltså innan pandemin skapade en börskrasch, låg storbolagens vinstprognoser för 2021 på 422 miljarder kronor (Infront). Idag ligger samma bolags prognoser 8 procent under, men börsen ligger 24 procent över kurstoppen den 22 februari. Det har skapat en av de högst värderingarna jag sett sedan IT-bubblan. 

Och slutsatsen..?

Ointresset för årsprognoserna visar hur viktig den kortsiktiga trenden är för placerarna. Efter dippen som följde i början på förra året har årsprognosen för 2021 skrivit upp med marginella 3 procent. Samtidigt förväntas 2022 års vinster stiga med goda 13 procent. Para det med kvartalsresultat som vida överträffar analytikerprognoserna, liksom centralbankernas utfästelser om att hålla rekordlåga räntor under många år framöver, så går det att hitta förklaringar till varför placerarna tok-köper aktier. Det jag bara inte kan få ihop är hur centralbankerna kan utlova rekordlåga räntor, samtidigt som börsbolagen slår vinstrekord.      

wysiwyg_image

Slår vinstprognoserna ännu ett kvartal

Författare Peter Malmqvist