Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-19

Malmqvist: Urstark försäljning

wysiwyg_image

När totalt 29 storbolag lämnat kvartalsrapport kan konstateras att den starka inledningen håller i sig. Vinsterna ökar och försäljningen är extremt stark. 

Efter att 29 storbolag lämnat rapport ligger vinsten under det andra kvartalet 8 procent över samma vinstnivå för ett år sedan. Det är en överraskande bra start på rapportperioden och visar ganska säkert att även detta kvartal kommer att redovisa vinstökningar. 

Kvalitetstest fortsatt positiv

Kvalitetstestar vi utvecklingen, genom att ta bort de tre bolag med bäst vinstökning (Volvo, Scandic, Atlas Copco) respektive sämst (Swedbank, SEB, Husqvarna), blir vinsttillväxten för kvarvarande något mattare, på 5 procent. Om vi därtill granskar medianen (mittbolaget i gruppen) landar denna på goda 9 procent, samtidigt som 59 procent av bolagen lyfter vinsten, vilket är en hög andel.

Även prognosutfall bra

Även jämfört med analytikernas prognoser ser det bra ut. Det summerade utfallet landar hela 5,2 procent över prognos, medan medianvärdet landar lägre, på 1,3 procent. Även här låg dock 59 procent på den positiva sidan, vilket är starkt. Summerar vi slutligen utfallet exklusive de tre bolagen i toppen (Volvo, Nordea, H&M) och i botten (Ericsson, Handelsbanken, JM) krymper utfallet mot analytikernas prognoser till 3,5 procent, vilket dock fortfarande är starkt. 

Försäljningsryck

Går vi slutligen över och granskar försäljningsutvecklingen blir denna enastående. Uppgången blir ofattbara 21 procent, men en stor mängd bolag har genomfört relativt betydande förvärv under kvartalet. Medianvärdet blev därför lägre och landade på 11 procent, vilket fortfarande är starkt. Försäljningsuppgången dras också upp av att de exportberoende bolagen redovisar markant positiva valutaeffekter. Dollarn har på ett år gått upp osannolika 17 procent mot kronan, euron 3 procent och pundet 5 procent, vilket ger klirr på försäljningskontot. Granskar vi utfallet mot analytikernas försäljningsprognoser blir även det en glädjande läsning. Utfallet ligger hela 4,7 procent över, med ett medianvärde på 3,0. 

Och slutsatsen..?

Ingenting verkar stoppa Stockholmsbörsens bolag. Varken galopperande inflation, trånga sektorer eller stigande räntor rår på. Likt en tussilago genom asfalten spränger vinsterna fram. Eftersom 29 storbolag är en ganska solid måttstock, skulle det förvåna om den nuvarande trenden inte höll ända till slutet. En varning är dock på sin plats. Den mycket goda intäktsutvecklingen visar att börsbolagen just nu tjänar på inflationen. Efterfrågan är fortsatt stark, vilket ger utrymmer för prishöjningar, samtidigt som många fortsätter att göra stora företagsförvärv. Det indikerar att centralbankerna har en lång väg att vandra innan aktiviteten i ekonomierna dämpats så mycket att inflationen kommer under kontroll.       

wysiwyg_image

Fortsatt stark vinstutveckling

Författare Peter Malmqvist