Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-30

Malmqvist: Uselt kvartal men bättre än prognosen

wysiwyg_image

Andra kvartalets resultat gav rekordfall, men också rekord i positivt utfall mot prognos. Sällan har det varit lika svårt att dra slutsatserna för börsen från ett enskilt kvartal.   

Den resultattrend som rapporterades för två veckor sedan står sig. När i stort sett samtliga storbolag lämnat rapport är resultatfallet ett av de kraftigaste någonsin. Nedgången är 55 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Det kan jämföras med det sämsta kvartalet under finanskraschen 2008, som landade på minus 37 procent. 

Två bolag dominerar

Två bolag dominerar summeringen - Volvo och H&M. Dessa bjässar svarar för 40 procent av vinstfallet. Genomför vi en känslighetsanalys och exkluderar bolagen i botten (lägg till Telia) och i toppen (ABB, Ericsson, Tele 2) redovisar kvarvarande bolag ett vinstfall på 38 procent. Det är i paritet med finanskraschen. Av bolagen i undersökningen har bara 34 procent redovisat stigande vinst. Därför blir även den mer stabilare medianmätningen negativ. Fallet stannade på 25 procent. Under finanskrisens värsta kvartal var emellertid medianvärdet minus 51 procent. 

Överträffar prognos

Samtidigt som resultatet går i botten, överträffar bolagen analytikerna prognoser (enligt Infront) med bred marginal. Summerar vi vinsterna blir utfallet plus 18 procent, vilket är den kraftigaste positiva avvikelse jag uppmätt under de senaste 20 åren. Exkluderar vi bolagen i toppen (Ericsson, Swedbank, ABB) och i botten (Nordea, Telia, Autoliv) blir utfallet fortfarande enastående: 13 procent. Två tredjedelar av bolagen ligger över prognos, vilket ger ett positivt medianvärde på 8,2 procent, även detta extremt bra.

Försäljningen rasar

Av samtliga bolag redovisar 63 procent fallande försäljning, vilket resulterar i en nedgång i årstakt på fasansfulla 15 procent. Även här är emellertid medianen mindre negativ och stannar på minus 6,5 procent. Liksom vid vinstmätningen är utfallet mot prognos positivt, i detta fall med 2,0 procent.

En sektor dominerar

Granskar vi sektorernas vinster dominerar bankerna. Av börsens samlade vinst kommer 44 procent från denna sektor. Normalt brukar andelen ligga kring 25 procent. Däremot har verkstad klappat ihop. Sektorn utgör normalt 35-40 procent, men är nu nere på 25 procents vinstandel. IT/telesektorns andel är också lägre än normalt, med 10 procent, medan basindustri ligger på normala 7 procent. Däremot ligger byggsektorn på en lite lägre andel än normalt, på 6 procent av totalvinsten. Slutligen har konsumentsektorn krympt till 2 procent till stor del på grund av H&M:s kraftiga förlust.

Konsument står emot 

Granskar vi vinstutvecklingen för de större sektorerna kan konstateras att konsumentsektorn stått emot bäst, mätt som median. Vinstnedgången är inte mer än 0,4 procent, men summerar vi vinsten är nedgången hela 93 procent beroende på vinstras i H&M och Scandic Hotels. Sektorns vinnstutfall nådde exakt prognos, men mätt som median var utfallet plus 3,1 procent. Däremot var försäljningsfallet hela 27 procent, men mätt som median krympte fallet till 11 procent. Även här förklarar H&M skillnaden.

Verkstad rasar

Verkstadssektorn var en katastrof. Summerar vi vinsterna var nedgången 71 procent, men mätt som median stannade raset på 54 procent. Tre bolag redovisade förluster, där Volvo var störst. Emellertid var sektorns utfall mot prognos mycket positivt, med hela 31 procent. Det blir emellertid stora procentsatser eftersom jämförelsebasen är låg. Medianvärdet låg något lägre, på plus 7,8 procent. Försäljningen föll hela 27 procent, vilket vittnar om ett extremt tufft kvartal. Även här var medianvärdet något mindre dåligt, minus 22 procent. Verkstadssektorns försäljning landade dock över prognos med 3,2 procent.  

Bankerna minst dåliga

Minst katastrofal vinstutveckling redovisade bankerna, med 24 procents nedgång. Medianen stannade på minus 16, tack vare bra utveckling i vissa minder finansföretag. Intäkterna ökade samtidigt med 3,3 procent, vilket visar att det till stor del var ökade kreditförlustreserveringar som drog ner bankernas resultat. I förhållande till prognos låg bankernas vinst 13 procent över, medan intäkterna låg 3,6 procent över.

IT/tele står emot

Vinsterna i IT/tele gick ner 36 procent, vilket i allt väsentligt förklaras av Telia. Ericssons vinst steg däremot 25 procent, men kunde inte uppväga. Medianvärdets fall stannade dock på minus 4,8 procent. Försäljningen steg emellertid, med goda 6 procent, vilket även gäller medianen. Vinstutfallet mot prognos blev samtidigt positivt med 5,6 procent och försäljningen slog prognoserna med 1,7 procent. 

Byggsektorn föll ihop

Vinsterna i byggsektorns bolag rasade 84 procent. Det berodde inte bara på fallet i Skanska, utan även vitvarutillverkaren Electrolux. Totalt två tredjedelar av bolagen visade vinstfall, men medianvärdet stannade på minus 34 procent. Försäljningen minskade 32 procent, men medianen stannade på minus 4,2. Även i denna sektor var vinstutfallet mot prognos positivt, med 5,9 procent, medan däremot försäljningen kom in 0,5 procent under prognos.  

Basindustrin i mittfältet

Slutligen redovisade basindustrin ett vinstfall på 26 procent, mycket på grund av SSAB. Medianvärdet stannade på minus 3,2 procent. Det placerar sektorn ungefär i mittfältet. Försäljningen föll samtidigt med 14 procent, medan vinstutfallet mot prognos blev positivt med hela 40 procent. Försäljningsutfallet mot prognos blev positivt med 3,5 procent.    

Och slutsatsen..?

Det är lätt att summera rapporterna för det andra kvartalet i ett ord - katastrofala. Ett vinstfall på 55 procent är det sämsta jag uppmätt under de senaste 20 åren. Det är däremot svårare att dra slutsatserna för börsen. Eftersom prognoserna spöades med råge, kommer nog denna faktor att ligga kvar på näthinnan hos den aktieplacerande delen av Sveriges befolkning. Därför blir slutsatsen: Öhh.., hmm.., ehh.., tja - positivt?    

 

wysiwyg_image

Kraftigt positivt utfall mot prognos

Författare Peter Malmqvist

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.