Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Malmqvist: Vilken stänkare!

wysiwyg_image

Skott i vänsterkrysset är vi inte vana vid, men det levererar ena börsbolaget efter det andra. Rapporterna hittills är klart bättre än väntat.

Summerar vi vinsterna för de 30 storbolag som lämnat rapport, kan konstateras att det förväntade vinstfallet på 6 procents, bytts i en vinstuppgång på hela 28 procent. Vad har hänt? 

Enstaka stänkare

Som vanligt har enstaka storbolag väsentlig betydelse. Denna gång är det Ericsson (det brukar växla mellan Ericsson, H&M, Volvo eller Telia). Vinstökningen i Ericsson var hela 13,6 miljarder kronor, av en total vinstökning för samtliga på 12,2. Däremot går det inte bara att räkna bort Ericsson. Justerar vi i stället för de tre med störst vinstökning, liksom de med störst vinstfall får vi ändå en vinstökning på 6 procent. Förra kvartalet var denna minus 35.

Bred uppgång

Granskar vi bredden, genom att mäta medianen, kan konstateras att även den är positiv och visar en vinstuppgång på 9 procent. Total 62 procent av bolagen ökar vinsten detta kvartal. Det är urstarkt.  

Prognosutfall positivt

Inte överraskande är utvecklingen också klart bättre än vad analytikerna prognostiserat (enligt Infront). Utfallet ligger 14 procent över prognoserna, vilket är extremt mycket. Även om vi räknar bort de tre bolagen i toppen och botten får vi fram en storfint utfall på 12 procent. Eftersom 63 procent av bolagen hittills kommit in över prognos, innebär det att medianvärdet också är väsentligt över. Det blir hela 9 procent. Full pott för alla tre sätten att mäta på. 

Negativt

Det finns bara en faktor som klingar falskt - försäljningen. Den faller 4 procent, samtidigt som utfallet ligger 1 procent under prognoserna. Även om det är bättre än andra kvartalets katastrof, är det historiskt svagt. Det tycks alltså som att efterfrågan inte är lika bra som vinsterna. Det tyder nog på att det finns en del positiva engångseffekter i resultaten, framförallt statliga subventioner. Efter den här rapportperioden kommer nog den politiska apparaten att diskutera en avveckling av stöden i ganska snabb takt.

Och slutsatsen..?

Normalt är det för tidigt att dra slutsatser för hela rapportperioden redan nu, men det skulle förvåna mycket om resterande bolag inte uppvisar ungefär samma fina återhämtning som de hittillsvarande. Tur det, för börsvärderingen är hög. På prognostiserat resultat 12 månader framåt får vi gå tillbaka till IT-bubblan för att hitta en lika högt värderad börs.

wysiwyg_image

Klart bättre än prognos

Författare Peter Malmqvist