Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-09

Malmqvist: Vinsterna återställda

wysiwyg_image

Ingen blir överraskad av att vinsterna detta kvartal förväntas stiga kraftigt. För ett år sedan var ju raset enormt. Mer intressant är att vinsterna förväntas vara uppe på tidigare normalnivåer.       

Summerar jag Infronts analytikerprognoser för det andra kvartalet får jag en förväntad vinstuppgång på enastående 113 procent. Det skall dock ställas mot att förra årets kollaps innebar ett vinstras på 55 procent. Den procentuella uppgången överträffar därmed förra kvartalets då den starka uppgången i årstakt låg på drygt 60 procent. 

Jämfört med 2019

Mer intressant är kanske att jämföra kvartalsvinsten med motsvarande kvartal för två år sedan, alltså 2019. Då var det värsta vi kunde råka ut för, en amerikansk president som rörde om i grytorna. Jämfört med det kvartalet ligger vinstnivån ungefär lika, vilket är en fantastisk framgång. Världsekonomin är ju inte alls tillbaka på samma nivåer som för två år sedan. Företagens vinståterhämtning är alltså klart bättre än den generella ekonomin.

Även justerad trend positiv

Kvalitetstester vi vinstutvecklingen genom att eliminera de tre bolag med störst förväntad vinstökning (Volvo, H&M, Telia), liksom de tre med störst förväntad minskning (Swedbank, Alfa Laval, Astra Zeneca) kan konstateras att kvarvarande bolag förväntas rapportera en vinstökning på hela 63 procent, att jämföra med 23 procent förra kvartalet, som i sin tur var en klar överraskning. Även jämfört med 2019 års nivå är den justerade utvecklingen tillbaka på samma nivå.

Medianen straffas 

Granskar vi samtidigt medianvärdet (mittföretaget i gruppen) för de 87 bolagen blir den förväntade vinstuppgången 33 procent, vilket är samma som förra kvartalet. Här kan dock konstateras att medianen hålls nere av att de sämsta bolagen förra året, alltså alla som redovisade förlust (12 av 87 bolag) faller ur undersökningen. Samtidigt förväntas hela 83 procent av rapporterna visa vinstökningar, vilket är i nivå med förra kvartalet.

Försäljningen lyfter

Till skillnad från tidigare hänger nu även försäljningen med. Ökningen förväntas bli 12 procent, vilket är långt mycket bättre än de senaste kvartalen, som fortsatt att ligga på minus, liksom klart mycket bättre än en normal tillväxt. Uppgången skall dock även här ses i relation till att försäljningen för ett år sedan föll hemska 15 procent, vilket var extremt mycket. Därför orkar inte försäljningen riktigt upp till 2019 års nivå, utan landar något under.

Verkstad överlägset störst

Som tidigare står verkstadssektorn för den största delen av börsbolagen förväntade vinster med en andel på 32 procent, medan andelen av vinstökningen är ännu högre, hela 39 procent. Också som tidigare ligger bankerna tvåa med en andel på 20 procent, men andelen av ökningen stannar på 9 procent. Nummer tre blir konsumentbolagen på 15 procent, men med hela 21 procent av vinstökningen (tacka H&M för det), medan fjärde största sektor är byggföretagen med 11 procent av vinsten och 10 procent av ökningen. Även basindustrin går allt bättre och tar nu 12 procent av kvartalets vinstökning.  

Och slutsatsen..?

Vinsterna kommer att ha nått tidigare normalnivåer samtidigt som börsen ligger 30 procent över det tidigare kursrekordet från februari 2020. Förväntningarna är alltså fortsatt högt uppdrivna. De senaste fem kvartalen har dock utfallet av rapporterna blivit väsentligt bättre än prognoserna och så blir det nog även denna gång. Det stärker utvecklingen. Bolagen utvecklas också bättre än vad ekonomisk statistik, som exempelvis BNP, indikerar. Även det är en plusfaktor. Dessutom har nedstängningarna av industrivärldens länder blivit allt mildare. För ett år sedan drabbades alla, även industrin och byggföretagen, men vinterns våg har bara drabbat flyg, hotell, restauranger, köpcentra och kulturaktiviteter. Det har varit helt okej att samla några tusen personer i en fabrik för att få ihop en lastbil, men inte för att det skall få fika, köpa kläder och gå på teater. Dessvärre verkar politikernas rädsla fortsätta. Nya nedstängningar och restriktioner rapporteras varje dag. Om detta fortsätter lär inte bolagens vinster galoppera upp i samma snabba takt det kommande året.   

 

wysiwyg_image

Försäljningstillväxten förbättras

Författare Peter Malmqvist