Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-13

Malmqvist: Vinsterna stabiliseras

wysiwyg_image

Vinstprognoserna för det fjärde kvartalet är svårtolkade. Stora engångsposter har stor inverkan. Det justerade resultatet skvallrar om ett oförändrat resultat mot året innan. Försäljningsprognoserna tyder på en dämpning. 

Vid en första summering ser inte rapportperioden för det fjärde kvartalet ut att bli någon munter föreställning. Summerar vi analytikernas vinstprognoser för de 89 som finns med i Infronts population rasar vinsten med drygt 30 procent jämfört med samma kvartal året innan. Det är en extra konstig trend, mot bakgrund av att 60 procent av bolagen förväntas visa en vinstuppgång.

Engångsposter, återigen

Förklaringen är, som vanligt på Stockholmsbörsen, stora engångsposter i vissa storbolag. Denna gång är det Telia som i detta kvartal gör en storförlust inom ramen för sina intressebolag. Samtidigt redovisar skogsbolagen SCA och Holmen en kraftig vinstnedgång, men det beror på att de exceptionella uppskrivningarna av skogen i fjärde kvartalet 2019, inte gjorts igen 2020.

Ungefär oförändrat

Väljer vi att mäta den förväntade resultatutvecklingen exklusive de tre bolag med sämst respektive bäst vinstförändring, stannar resultatfallet på marginella 3 procent. I dessa coronatider är det felräkningsprocent. Förra kvartalet stannade denna siffra på plus 6 procent, men det katastrofala andra kvartalet landade resultatförändringen på minus 35. 

Vilket även gäller median

Även om vi granskar medianutvecklingen, alltså mittföretaget i gruppen landar tillväxten kring nollan, i detta fall på 3 procent. Förra kvartalet blev tillväxten 6 procent och 62 procent av bolagen visade vinstökningar, men under katastrofkvartal nummer två var siffran minus 25 med vinstökningar i bara 34 procent av bolagen.

Molnen hopar sig

Går vi över till försäljningsutvecklingen blir bilden mörkare. Den summerade försäljningen förväntas falla med 5 procent, vilket är mycket. Förra kvartalet landade på minus 2,6 procent, medan katastrofen i det andra blev minus 14. Utvecklingen skall även jämföras med försäljningstillväxten under den goda konjunkturen fram till 2019. Då var tillväxten mellan 4 och 8 procent. En stor skillnad mot tidigare är att svenska kronan stärkts det senaste året. Det gör att utländska försäljningskronor blir mindre värda. 

Även mätt på bredden

Granskar vi medianvärdet för försäljningstillväxten förväntas försäljningen falla 3 procent och totalt 43 procent av bolagen förväntas visa stigande försäljning. Det kan jämföras med det tredje kvartalet då 51 procent av bolagen ökade försäljningen och medianvärdet blev plus 0,1 procent.

Och slutsatsen…?

Ännu ett svårprognostiserat kvartal, där coronadrivna nedstängningar av rader av europeiska länder, liksom ökade restriktioner i den svenska ekonomin har stor betydelse. Mot den bakgrunden framstår faktiskt analytikernas prognoser som väl optimistiska. Dessutom har vi numera även valutamässig motvind. Det var över två år sedan. Mot detta skall ställas att alla Europas stater pumpar in kopiösa mängder kapital i företagen för att de inte skall sparka folk. Detta, tillsammans med att jag och mina kollegor analytikerna, haft en alldeles för negativ bild vid de två senaste rapportperioderna, gör möjligen att slutomdömet om en månad kommer att bli hyggligt positivt. Och hittar du inget roligt i rapportperioden för att köpa aktier, kan du alltid peka på den fortsatt rekordlåga räntan. Det gör alla andra.      

 

wysiwyg_image

Försäljningsförändringen förväntas bli minus i Q4

Författare Peter Malmqvist