Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Malmqvist: Vinstfall över förväntan

wysiwyg_image

Andra kvartalets resultat går till historien som ett av de konstigaste någonsin. Resultatet rasar, men avvikelsen mot analytikernas prognoser är den mest positiva någonsin. Hur skall detta tolkas?   

När 46 storbolag lämnat rapport är resultatraset ett av de kraftigaste någonsin. Nedgången är 60 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Det kan jämföras med det sämsta kvartalet under finanskraschen 2008. Det fjärde kvartalet gick vinsten ner 37 procent. 

Två bolag dominerar

Två bolag dominerar summeringen - Volvo och H&M. Dessa två svarar ensamma för drygt halva vinstfallet. Genomför vi en känslighetsanalys och exkluderar de tre bolagen i botten (lägg till Telia) och i toppen (Ericsson, Tele 2, Essity) redovisar kvarvarande bolag ett vinstfall på 38 procent, alltså i paritet med finanskraschen. 

Medianen faller

Av bolagen i undersökningen har bara 39 procent redovisat stigande vinst. Därför blir även den mer stabilare medianmätningen negativ, men inte lika dramatisk. Fallet stannar på 23 procent. Det tycks alltså som att medelstora bolag klara sig bättre än de största bolagen. Under finanskrisens värsta kvartal var emellertid medianvärdet minus 51 procent (fjärde kvartalet 2008), samt minus 33 procent i det första kvartalet 2009. Det tycks alltså som att medelstora bolag klarar sig bättre denna gång. 

Överträffar prognos

Samtidigt som resultatet går i botten, överträffar bolagen analytikerna prognoser (insamlat av Infront) med råge. Hur vi än mäter har bolagen  kommit ut betydligt bättre än prognos. Summerar vi vinsterna blir utfallet plus 19 procent, vilket är den kraftigaste positiva avvikelse jag uppmätt under de senaste 20 åren. Exkluderar vi bolagen i toppen (Ericsson, Swedbank, Handelsbanken) och i botten (Nordea, Telia, Autoliv) blir utfallet fortfarande storfina 16 procent. Dessutom ligger två tredjedelar av bolagen över prognos, vilket ger ett positivt medianvärde på 15 procent.

Försäljningen rasar

Av samtliga bolag redovisar 62 procent fallande försäljning, vilket resulterar i en nedgång i årstakt på fasansfulla 19 procent. Även här är dock medianen betydligt mindre negativ och stannar på 2,2 procent. Det visar att de större bolagen har en klart värre utveckling än de medelstora. Utfallet mot prognos är dock positivt med 1,6 procent, vilket överraskande  precist med tanke på det kraftiga raset.

Banker dominerar

Av de bolag som lämnat rapport, dominerar bankerna vinsterna fullständigt. Av den samlade vinstsumman kommer 60procent från banksektorn. Normalt brukar andelen ligga på 25-30 procent. Den sektor som klappat ihop är verkstad, som normalt utgör 35-40 procent av totalvinsten. Nu är den andelen nere i 13 procent. Däremot tar IT/telesektorn ungefär sin normala andel kring 15 procent, medan konsumentsektorn krympt till en procent på grund av H&M:s kraftiga förlust. 

Och slutsatsen..?

Det är svårt att kalla ett resultatfall på 60 procent för en framgång, men börplacerarna lär nog tolka utvecklingen i den riktningen. När utfallet mot prognos är så kraftigt positivt som under detta kvartal, kommer knappast placerarna att kasta sig på säljknappen.  

wysiwyg_image

Överträffar prognos under det andra kvartalet

Författare Peter Malmqvist