Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Marginaler åter i fokus

Detta är en betald analys på uppdrag av SpectrumOne utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

TargetEveryones rapport bjöd åter på förbättrad EBITDA-marginal, över våra förväntningar. Mer besvärande var bruttomarginalen, men som delvis förklaras av begränsade säljresurser. Nästkommande kvartal bör ge klarhet. 

TargetEveryone (TEO) har utvecklat en plattform som effektiviserar före-tags kommunikation med kunder via mobila textmeddelanden (SMS). Företag skickar allt fler SMS vilket är en effekt av kanalens höga effektivitet. Enligt genomförda studier har SMS en väsentligt högre andel mottagare som öppnar meddelandet, men framför allt klickar på länkar. Detta jämfört med exempelvis e-postutskick eller kampanjer på sociala medier.

Bolaget har sedan tidigare informerat om försäljningen av ViaNett som bidragit med majoriteten av de historiska intäkterna. Med en stärkt finansiell ställning och en fokuserad verksamhet kan bolaget satsa fullt ut på den globala expansionen. Plattformen genererar licensintäkter och med begränsade direkta kostnader öppnas dörrar för goda bruttomarginaler. Med hjälp av partners runt om i världen och en slimmad organisation skapas möjligheter för god lönsamhet även på sista raden. Plattformens grundstomme finns på plats och kan enkelt anpassas efter olika språk. Sammantaget finns alltså möjligheter som totalt sett motiverar försäljningen av ViaNett och den globala satsningen. Dock ökar risken.

Effekten från tidigare kostnadsåtgärder fortsätter att realiseras i form av förbättrad EBITDA-marginal, även under andra kvartalet. Kostnadsbesparingarna kan i viss utsträckning hänföras till den kvarvarande verksamheten efter att ViaNett knoppats av. Nettoomsättningen kom in under vår förväntan. Ledningen menar dock att affärer skjutits på framtiden med anledning av en resurskrävande process relaterad till avyttringen av ViaNett. Vidare var aktiviteten hos befintliga användare lägre än föregående kvartal vilket förklarar avvikelsen i bruttomarginalen, relativt våra förväntningar.

Med hänsyn tagen till ovannämnda kommentar från ledningen lämnar vi våra prognoser för 2018 och framåt oförändrade och behåller vår rekommendation Köp. Potentialen kvarstår men spelplanen har ritats om vilket adderar osäkerhet. Samtidigt bör kommande kvartal ge klarhet. 

Författare Markus Augustsson