Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-13

Matra Petroleum AB: Kommuniké från fortsatt årsstämma i Matra Petroleum

Vid den fortsatta årsstämman 2019 i Matra Petroleum AB som hölls idag den
13 juni 2019 behandlades följande:

Val av styrelse samt arvodering
Vid årsstämman som hölls den 23 maj 2019 beslöts att samtliga punkter
avseende styrelseval skulle hänskjutas till en fortsatt bolagsstämma idag
den 13 juni 2019.

Då något förslag till styrelse inte presenterats på den fortsatta
årsstämman fattades inget beslut om val av styrelse eller arvodering. Maxim
Barskiy kvarstår som registrerad styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 13 juni 2019 kl. 16:30.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90
Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email:
ir@matrapetroleum.com

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda
dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker
en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras
reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra
Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod
MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
(www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga

* MATRA_2019_06_13_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.