Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-28

Mattias Leire utses till ny VD för Arcoma AB (MAR)

2022-10-28

PRESSRELEASE

Mattias Leire utses till ny VD för Arcoma AB (MAR)

Arcoma AB meddelar att styrelsen har utsett Mattias Leire till ny verkställande direktör för Arcoma AB. Mattias Leire har lång erfarenhet från ledande positioner varav de senaste 9 åren inom Atos Medical. Styrelsen i Arcoma ser Mattias bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden.

Mattias börjar sin anställning den 6 februari 2023 då han ersätter Lars Lindström som är tillförordnad VD.

Mattias har en bakgrund som konsult på McKinsey och därefter Atos Medical där han haft flertalet internationella roller. Dessa har bland annat innefattat VD-roll inom dotterbolag, VP & General Manager, VP Business Finance och VP Tracheostomy. Mattias har varit involverad i flertalet förvärv och även i försäljningen av Atos Medical från EQT till PAI Partners.

Lars Kvarnhem, styrelseordförande i Arcoma AB kommenterar dagens offentliggörande: “Jag är väldigt glad över att vi kunnat attrahera Mattias att bli VD för Arcoma. Mattias har en bred kompetens i att utveckla affärer och har en omfattande internationell erfarenhet vilket är viktigt för Arcoma.”

Mattias Leire kommenterar utnämningen: “Jag ser verkligen fram emot att bli VD för Arcoma. Bolaget har visat enorm styrka i att ta sig igenom pandemin. Jag ser att bolaget nu har en mycket spännande framtid med stor tillväxtpotential i sin existerande produktportfölj och med starka distributörer och globala partners”.


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Kvarnhem, Telefon: +46 4 70 512 00 21, E-mail: lars.kvarnhem@priego.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 09.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 09.00


Bilaga


Författare GlobeNewswire