Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-27

Maven Wireless tilldelas ramavtal med Schweiziska trafikverket SBB värt SEK 213m

Maven Wireless har genom sin lokala partner och systemintegratör Rhomberg Bahntechnik tilldelats ett femårigt ramavtal gällande tunneltäckning för räddningstjänst och mobiltelefoni i schweiziska tunnlar. Ramavtalet inkluderar Maven Wireless produkter och tjänster till ett värde av cirka 213 miljoner kronor. Avtalet kan förlängas med ytterligare 2+2 år.

Efter en 2-veckors nedkylningsperiod startas kontraktsigneringsprocessen.

SBB Infrastructure tillhandahåller rälsen, kraften och telenätet för järnvägen i Schweiz. Järnvägen i Schweiz transporterar 1,25 miljoner passagerare och 250 000 ton gods varje dag och den har över 270 km tunnlar.

Rhomberg Bahntechnik, med huvudkontor i Österrike och kontor i Schweiz och Tyskland, är en komplett leverantör av järnvägsteknik och erbjuder ett omfattande utbud av järnvägsbyggande, infrastruktur och serviceprodukter.

”Ramavtalet är ett av en handfull stora ramavtal i Europa vilket markerar vår starka position som en ledande leverantör av trådlösa produkter för inomhus- och tunneltäckning. Vår kund och resenärer i Schweiz kommer att dra nytta av våra banbrytande DAS -lösningar som också är den mest hållbara DAS -produkten på marknaden. Tilldelningsbeslutet ligger i linje med vår planerade tillväxt och bidrar till en solid grund för vår verksamhet i Europa.” säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

För mer information, kontakta:


Fredrik Ekström, CEO
+46-8-760 43 00
www.mavenwireless.com

Om Maven Wireless


Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning.
Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning. 

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com

Denna information är sådan information som Maven Wireless Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-27 11:33 CET.

Bifogade filer


Maven Wireless tilldelas ramavtal med Schweiziska trafikverket SBB värt SEK 213m

Författare MFN