Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

MaxFastigheter i Sverige: Valberedningens förslag till årsstämman i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har kallats till
årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets
huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.

Se kallelse på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 i förslag till dagordning - Val av
stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning
härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, fastställande av
styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och
styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för
utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på
MaxFASTIGHETER i Sverige AB:s årsstämma 2019, utsetts;

· Andreas Hofmann utsedd av Investment AB Öresund,
· Sven Engwall utsedd av TTC Invest AB,
· Berndt Ivarsson utsedd av Berndt Ivarsson med bolag,
· Christer Sundin, ordförande i styrelsen för MaxFastigheter i
Sverige AB.

Christer Sundin har varit kontaktperson för valberedningen. De tre
ägarrepresentanterna representerade tillsammans 30,9 procent av
rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2019.

Christer Sundin, Leif Hässel och Robert Engwall har avböjt omval till
styrelsen.

Valberedningen föreslår MaxFASTIGHETER I Sverige AB:s årsstämma 2020
att besluta:

· att till ordförande på stämman välja Christer Sundin,
· att antalet ordinarie styrelseledamöter reduceras från sex till
fem, utan suppleanter,

· att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Sven Engwall, Carl Petre
och Anna Engebretsen,

· att välja ordinarie styrelseledamoten Eva Eriksson,
· att till styrelsens ordförande välja Nils Sköld,
· att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gert-Ove
Levinsson som huvudansvarig revisor,

· att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor, att fördelas
med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor per
i bolaget ej anställd ledamot,

· att utskottsarvoden uppgår till
· 45 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor
för respektive ledamot,

· 45 000 kronor för finans- och investeringsutskottets ordförande
och 30 000 kronor för respektive ledamot,

· att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
· att utseende av valberedning inför 2021 års stämma ska utses
senast sex månader före årsstämman 2021 där representanter för de tre
största aktieägarna i första hand erbjuds plats samt styrelsens
ordförande.

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i
Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
juni 2020 kl. 11.15 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på
kommersiella fastigheter med hög direktavkastning.
Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför
allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till
2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige
telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/maxfastigheter-i-sverige/r/valberedningens-fo...
https://mb.cision.com/Main/19429/3125104/1257190.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.