Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-19

Maxkompetens fortsatt i topp

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Maxkompetens levererade under andra kvartalet en tillväxt om 55 procent, väl över både konkurrenter och marknad. Rabatten mot jämförbara branschkollegor kvar-står. Nyemitterade aktier kan ligga bakom kurspressen.

Maxkompetens är ett heltäckande kompetensförsörjningbolag vars erbjudande innefattar bemanning och rekrytering inom tjänstesektorn, industri och elevhälsa. Två förvärv har genomförts under 2017: Magna konsoliderades per den 1 juni 2017 och MultiEkonomerna per den 1 september 2017. Bolagets mål är att växa organiskt med 12 procent per år till en EBITDA-marginal om 8 procent över konjunkturcykeln.

Den 14 december släppte bolagets andra kvartalsrapport (augusti – oktober) för det brutna räkenskapsåret 2017/18. Den redovisade tillväxten inkluderat förvärv uppgick till 55 procent. Som framgår i rapporten var tillväxten åter väl över marknadens tillväxt som under tredje kvartalet (juli till september) uppgick till 12,4 procent. Trots överlappande integrationskostnader och engångsposter relaterade till en systemuppdatering kom EBITDA-marginalen in på 6,9 procent, vilket var i linje med våra förväntningar.

Aktien har fallit tillbaka och har enligt vår bedömning drivit iväg från fundamenta. Det framgår inte minst av att bolagets rabatt mot jämförbara bolag i sektorn ökat trots flera kvartal med god tillväxt och förbättrade marginaler. Möjligen finns ett säljtryck i marknaden orsakat av ägarna till nyemitterade aktier som användes som betalningsmedel vid förvärv.

Genom att kombinera en DCF-värdering med en jämförelsevärdering beräknar vi ett motiverat pris per aktie om 10,2 (11) kronor. Det är en nedjustering från senaste uppdatering orsakad av fallande multiplar i sektorn. Dock kvarstår god uppsida relativt senast betalda kurs och vi behåller rekommendationen Köp.

Författare Markus Augustsson