Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-28

Maxkompetens slår förväntan

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

I dag släppte Maxkompetens det brutna räkenskapsårets första kvartalsrapport (maj t.o.m. juli). Både omsättning och rörelseresultat före av- och nedskrivningar kom in över vår förväntan. Vår tilltro till bolagets förmåga ökar.

Maxkompetens överträffar våra förväntningar. Den organiska tillväxten uppgick till 32 procent jämfört mot våra redan högt ställda förväntningar runt 20 procent organisk tillväxt. Tillväxten skall sättas i relation till den underliggande marknaden som för perioden april till juni växte med cirka 17 procent!

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var också bättre än väntat. EBITDA-marginalen var cirka 0,7 procentenheter bättre än prognostiserat. Möjligen har vi överskattat effekten av temporära överlappande kostnader och integrationskostnader hänförbara förvärv. Den starka tillväxten talar för god lönsamhet även längre ner i resultaträkningen under kommande tre kvartal då skolledigheten negativa inverkan på intäktsraden inte är lika framträdande.

Författare Markus Augustsson