Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-02

Med sällsynt potential

wysiwyg_image

En framgångsrik fas II-studie bådar gott inför avslutande kliniska prövningar. Fördelar med WTX101 talar för hög marknadsandel inom Wilsons sjukdom. Vi anser att värderingen är låg givet framsteg och potential.

Wilson Therapeutics utvecklar en be­handling av Wil­sons sjukdom, WTX101, som av allt att döma har en mer gynnsam biverkningsprofil och enklare att administrera än dagens läkemedel. Vi ser god chans att WTX101 kan förbättra den i dag dåliga följsamheten hos Wilsonpatienter när det gäller medicinering. Vi spår därför en stor potentiell efter­frågan för behandlingen, inte minst eftersom Wilsons sjukdom är livshotande om den inte behandlas.

Den nyligen slutförda kliniska fas II-studien var framgångsrik vad avser påvisad effekt och säkerhet. Då fas II normalt är det svåraste hindret att passera på vägen till marknaden har därmed en mycket viktig milstolpe nåtts. Diskus­sioner med läkemedels­myndig­heter pågår rörande upp­lägget av den registrerings­grundande fas III-studien. Den förväntas kunna inledas under året. Om start och omfattning av denna studie blir enligt tidigare kommunicerad plan bör det rimligen leda till en tydlig upp­värdering av aktien.

Wilsons sjukdom är en sällsynt genetisk åkomma som leder till en all­varlig kopparförgiftning. Pati­ent­­populationen är liten, men då sjukdomen endast kan botas med lever­transplantation har de flesta patienterna behov av livslång medicinering. Detta i kombination med en hög pris­sättning i USA bedömer vi ger goda kommersiella förutsätt­ningar. Wilson Thera­peutics skiljer sig från många andra forsk­ningsbolag då planen är att gå till marknaden på egen hand. Det innebär i sig en viss risk men ökar samtidigt potentialen för aktie­ägarna.

Den finansiella ställningen är god och befintlig kassa (387 miljoner kronor vid årsskiftet) bör täcka större delen av den återstående kliniska utvecklingen. Vi bedömer att värderingen på börsen inte återspeglar potentialen. Våra värd­eringsansatser indikerar ett risk­justerat motiverat värde på 129 till 147 kronor per aktie, vilket är tydligt över dagskurs. Risken är samtidigt hög då bolaget är starkt beroende av ett projekt (WTX101). Sammantaget blir dock rekom­mendationen Köp.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities