Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Meda: Ebitda om 911 Mkr väntas 4 kv - SIX

4 kv 2012, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2011

Försäljning 3.297 3.228 3.297 3.360 3.456
- Dymista 46 -
- Betadine 176 176
- Tambocor 191 198
- Astepro/Astelin 157 170
- Aldara 101 109
- Elidel 95 -
- Minitran 84 101
- Mestinon 62 63
- Zamadol 53 58
- Muse 52 43
- Soma 51 83
- Novopulmon 42 44
Ebitda 911 771 919 994 1.190
Ebitda-marginal 27,6 23,4 27,8 30,8 34,4
Rörelseresultat 374 234 380 464 658
Rörelsemarginal 11,3 7,1 11,4 14,4 19,0
Resultat före skatt 233 99 231 324 509
Nettoresultat 175 67 186 258 510
Utdelning (12 mån) 2,11 1,40 2,25 2,60 2,25

(SIX) Specialty Pharma-bolaget Meda väntas redovisa ett
ebitda-resultat om 911 miljoner kronor i det fjärde kvartalet
2012. Analytikernas förväntningar ligger mellan 771 och 994
miljoner kronor.

Det framgår av SIX Estimates sammanställning av 8 analytikers
estimat.

Ett stort fokus riktas i samband med Medas bokslut mot det
under året lanserade allergiläkemedlet Dymista som väntas bli
bolagets nästa storsäljare. Analytikerna räknar med att Dymista
kommer att visa en försäljning på 46 miljoner kronor i kvartalet
med ett spann från 30 till 85 miljoner kronor. Det bör dock
ligga i åtanke att Dymista, som är ett allergiläkemedel godkänt
för säsongsmässig allergisk hösnuva, rimligtvis kommer att ha
sin största försäljning under våren.

Sett till analytikernas kommentarer och väntade
toppförsäljning för Dymista är ledningen för Meda möjligen
optimistiska när de tidigare bedömt att Dymista kommer att bli
en blockbuster, det vill säga ett läkemedel med en årlig
försäljning överstigande 1 miljard dollar.

En analytiker räknar med att den årliga toppfösäljningen från
Dymista i ett negativt scenario kan stanna vis 110 miljoner
dollar för att i ett mer positivt scenario landa på 1.100
miljoner dollar. En annan analytiker spår att Dymista kommer att
bli en besvikelse.

Meda varnade redan i samband med föregående rapport för att
marknadsföringskostnader väntas komma att tynga resultatet även
under fjärde kvartalet. Analytikerna tycks vara med på noterna,
att döma av deras kommentarer i analyserna samt då konsensus för
marginalerna är ned väsentligt i kvartalet jämfört samma period
för ett år sedan. Rörelsemarginalen väntas sjunka till 11,3
procent i kvartalet (19,0) medan ebitda-marginalen väntas backa
till 27,6 procent (34,4).

Vid sidan av Dymista är analytikerna nyfikna på Medas
utsikter för 2013. I vanlig ordning har Meda lämnat en prognos
för helåret i samband med det tredje kvartalet. För 2012 väntas
försäljningen uppgå till nära 13 miljarder kronor med en
ebitda-marginal på omkring 30 procent motsvarande nära 3,9
miljarder kronor. Konsensus ligger vid en årsförsäljning på 13,1
miljarder med ett ebitda-resultat på 3.954 miljoner kronor. Att
analytikernas estimat toppar Medas prognos är dock knappast
förvånande med tanke på att bolaget brukar vara försiktiga när
de ger sina prognoser.

Rapporten släpps på tisdagen den 19 februari klockan 08.00.
En telefonkonferens hålls samma dag klockan 10.30.

Estimat från ABG Sundal Collier, Bank of America Merrill
Lynch, Carnegie, Danske Markets Equities, Handelsbanken Capital
Markets, Nordea Markets, Redeye och Swedbank Markets ingår i
enkäten.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.