Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-06

MEDA: Meda Aktiebolag genomför ändringar i villkoren för MTN och utnyttjar köpoption

Pressmeddelande, 6 december 2017

Meda Aktiebolag har genomfört ändringar i villkoren för de två
obligationslån som emitterats under dess SEK 7 000 000 000 medium
term notes-program och infört en köpoption om förtida inlösen som
omedelbart ska utnyttjas

Idag höll Meda Aktiebolag ("Bolaget") två fordringshavarmöten i
enlighet med de kallelser som skickades till obligationsinnehavarna
den 7 november 2017 avseende:

(i) SE0005132180 - STIBOR 3M +2.85% 2013/2018 obligationerna
("2018-Obligationerna"); and

(ii) SE0005991635 - STIBOR 3M +1.65% 2014/2019 obligationerna
("2019-Obligationerna" och tillsammans med 2018-Obligationerna
"Obligationerna"),

som emitterats under Bolagets SEK 7 000 000 000 medium term
notes-program vilket ursprungligen upprättats den 25 maj 2012 (såsom
uppdaterats den 31 juli 2012, 12 maj 2014 och 16 juli 2015), i syfte
att godkänna ändringar av Obligationernas villkor och införa en
köpoption om förtida inlösen ("Köpoptionen").

Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare var närvarande för att
respektive fordringshavarmöte skulle vara beslutsfört och en
tillräcklig majoritet av de röstande obligationsinnehavarna vid
respektive fordringshavarmöte röstade för att godkänna de föreslagna
ändringarna av villkoren.

Per dagens datum har villkoren för Obligationerna ändrats och Bolaget
har meddelat obligationsinnehavarna av respektive Obligations-lån att
det kommer att utnyttja Köpoptionen i enlighet med de ändrade
villkoren.

För ytterligare information om de ändrade villkoren och Köpoptionen,
vänligen kontakta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i dess
egenskap av Tabulerings- och Betalningsagent.

Tabulerings- och Betalningsagenten (Eng: Tabulation and Paying Agent):

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Stjärntorget 4
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 763 80 96
Email: sebtenderagent@seb.se
Attention: SEB Tender Agent

Solna, den 6 december 2017

Styrelsen

Meda Aktiebolag

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Melissa Trombetta, Chef för Global Investor Relations, Mylan NV.
tel: +1 (917) 262-2958
Melissa.Trombetta@mylan.com

Denna information är sådan som Meda Aktiebolag är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 december 2017 kl. 12:45 (CET).

Meda Aktiebolag är ett ledande internationellt specialty
pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 120 länder världen över
och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. För
mer information besök www.meda.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/meda/r/meda-aktiebolag-genomfor-andringar-i-vi...
http://mb.cision.com/Main/357/2408805/763327.pdf

Författare Cision