Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

MedCap AB: MedCap offentliggör preliminärt EBITDA-resultat om 31,4 MSEK för första kvartalet 2020

För att ge ökad säkerhet om den ekonomiska utvecklingen efter
utbrottet av COVID-19 offentliggör MedCap AB (publ) ("MedCap") idag
sitt preliminära resultat för första kvartalet 2020.

Omsättningen i MedCap växte preliminärt till 205,7 (199,8) MSEK med en
preliminär EBITDA 31,4* (41,0)* MSEK första kvartalet. Upplösning av
övervärde i lager per förvärvsdatum påverkar resultatet, icke
kassaflödespåverkande, under kvartalet med - 2,1 MSEK (-1,1 MSEK
relaterat till Somna och -1,0 MSEK till Amedtec). Påverkan från
COVID-19 pandemin har varit begränsad under första kvartalet sett
till koncernen som helhet. Dock har enskilda bolag i koncernen
påverkats, och fortsätter påverkas, av den pågående pandemin.

"Vårt fokus nu handlar om att säkerställa medarbetarnas hälsa och att
efter bästa förmåga anpassa verksamheten för att bistå våra kunder
med de produkter som nu efterfrågas. Vi ser en ökad efterfrågan på
primärt akutläkemedel, probiotika och nutritonsprodukter. Dessutom
har Inpac ställt om delar av fabriken för fyllning av handsprit på
flaska för att tillgodose marknaden i denna exceptionella
efterfrågesituation. Vidare ser vi lägre försäljning av våra digitala
hjälpmedel, framförallt i den norska marknaden där även valutakursen
bidragit negativt. I svenska kronor minskade försäljningen i den
norska marknaden med drygt 18 procent under kvartalet. Läget är
fortsatt ovisst och vårt fokus enligt ovan kvarstår även under
inledningen av det andra kvartalet. Vi bedömer att effekterna på vår
verksamhet är övergående men tidsramen för dessa är svårbedömda i det
korta perspektivet. Våra tre primära produktionsanläggningar i Lund,
Matfors respektive Albstadt i Tyskland är särskilt utsatta vid
driftsstörningar. Tack vare aktivt beredskapsarbete har vi löst de
problem som uppstått avseende både in- och utleveranser samt
sjukskrivningar bland personalen och verksamheten vid samtliga
driftsenheter är fortsatt igång med begränsade störningar. Särskilt i
dessa tider uppskattar vi den underliggande diversifieringen i vår
affärsmodell som gör att enstaka störningar inte påverkar hela
verksamheten" säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ)

Segmentet Medicinteknik omsatte preliminärt 126,6 (113,7) MSEK med en
preliminär Justerad EBITDA 27,4** (32,1)** MSEK första kvartalet.
Påverkan från COVID-19 pandemin har varit begränsad under första
kvartalet sett till segmentet som helhet. Dock har Abilias norska
verksamhet tillfälligt påverkats kraftigt negativt då stora delar av
hjälpmedelsförskrivningen stängde ner under andra halvan av mars.
Upplösning av övervärde i lager per förvärvsdatum påverkar
resultatet, icke kassaflödespåverkande, under kvartalet med - 2,1
MSEK (-1,1 MSEK relaterat till Somna och -1,0 MSEK till Amedtec).

Segmentet Specialistläkemedel omsatte preliminärt 79,2 (86,1) MSEK med
en preliminär Justerad EBITDA 1,6** (7,1)** MSEK första kvartalet.
Påverkan från COVID-19 pandemin har varit begränsad under första
kvartalet sett till segmentet som helhet. Dock omorganiserades
Unimedics CDMO verksamhet vid inledningen av första kvartalet och
delar av den lokala ledningen lämnade. Inledningen på kvartalet var
som ett resultat av omorganisationen mycket svag även om mars innebar
en viss återhämtning. Samtidigt växte den nordiska produktföljen med
5,2 procent och utgjorde 48,4 procent av segmentets omsättning. Även
de sju viktigaste produkterna fortsatte växa under första kvartalet
med 14 procent och omsatte totalt 19,4 (17,0) MSEK under kvartalet.

* Resultatmåttet som redovisas är EBITDA för perioden inkluderande
IFRS 16 effekter.

** Resultatmåttet som redovisas för de rörelsedrivande bolagen är
justerat EBITDA för perioden. Detta mått är definierat som rörelsens
resultat justerat för moderbolagets fakturerade management fees samt
före av- och nedskrivningar. Segmentens resultat är redovisade utan
IFRS 16 effekter.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medcap-ab/r/medcap-offentliggor-preliminart-e...
https://mb.cision.com/Main/2678/3089917/1230674.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.