Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

MedCap AB: Omsättningen ökade 19% och EBITDA 32% under 2018

Fjärde kvartalet oktober - december

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 187,7 (173,2) MSEK, en ökning med 8 procent.

· Koncernens EBITDA uppgick till 17,0 (16,3) MSEK, en ökning med 4 procent.

· EBITDA-marginalen uppgick till 9 (9) procent.

· Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 1,2 (-3,2) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,7 (-0,4) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 (43,2) MSEK.

Tolv månader januari - december

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 709,0 (595,8) MSEK, en ökning med 19 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 8 procent.

· Koncernens EBITDA uppgick till 77,6 (58,8) MSEK, en ökning med 32 procent.

· EBITDA-marginalen uppgick till 11 (10) procent.

· Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 26,4 (15,1) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,4) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,1 (93,3) MSEK.

· Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.

VD-kommentar

Under fjärde kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för
koncernen. Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt stark
utveckling inom Medicinteknik och ett svagt utfall inom
Specialistläkemedel. Omsättningsökningen uppgick till 8 procent och
EBITDA-resultatet steg med 4 procent under det fjärde kvartalet
jämfört med motsvarande period föregående år.

Kvartalet bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas
positivt men också att det finns mycket potential kvar att hämta i
båda affärsområden. Det svaga utfallet inom affärsområdet
Specialistläkemedel är tydligt kopplat till utmaningar inom CDMO
verksamheten men även försäljningsutvecklingen inom både licens och
den egna specialistläkemedelsportföljen, som har utvecklats något
svagare än bedömd potential under årets sista månader.

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet
Medicinteknik fortsatte under fjärde kvartalet. Utvecklingen drevs
framförallt av Abilia som levererade stark försäljningstillväxt med
mycket starka marginaler. Abilia har under året haft en synnerligen
stark tillväxt på hemmamarknaderna och Sverige sticker ut med 36
procents tillväxt. Abilia växer primärt inom produktområde kognition
där allt fler användare/brukare får ta del av våra produkter och
området utgör nu 60 procent av den totala försäljningen. Även
Cardiolex fortsätter att utvecklas väl och har under året tagit
viktiga steg för att kunna expandera utanför hemmamarknaderna Sverige
och Tyskland. Inpac har under kvartalet fortsatt levererat på sin
operationella plan. Vi är fortsatt tidigt i de förändringar som
genomförts men vi ser signifikanta framsteg operativt och nya kunder
som gett Inpac förtroendet att leverera. Året som helhet har bjudit
på en hel del negativa överraskningar för Inpac men under ny ledning
ser vi nu med tillförsikt på det kommande verksamhetsåret.

Affärsområdet Specialistläkemedel motsvarade inte förväntningarna
under fjärde kvartalet med en försäljningsmässigt svag avslutning på
året. Den svaga försäljningen är primärt relaterad till CDMO
verksamheten vilket till viss del drevs av en kort decembermånad samt
en rad identifierade operationella utmaningar. Vi konstaterar att
verksamheten hittills inte levererat fullt ut på de handlingsplaner
som tagits fram och kvartalet tydliggör behovet av att öka fokus på
att genomdriva dessa handlingsplaner fullt ut. Trots den svaga
resultatutvecklingen fanns händelser att glädjas åt under kvartalet.
Dels erhölls TLV:s besked om att Prednisolon inkluderas i förmånerna
i Sverige, vilket är en förutsättning för försäljning, och dels
fortsatte den nordiska läkemedelsportföljen att växa. De sju
viktigaste produkterna växte med 62% jämfört med motsvarande kvartal
föregående år och den nordiska portföljens andel av totala
försäljningen utgjorde 48 procent. Vi fortsätter vår långsiktiga
satsning på att bygga upp den nordiska portföljen, både med
egenutvecklade och partnerprodukter. Det finns fortsatt stor
potential att realisera i den satsningen.

Sammantaget är resultatet för koncernen under verksamhetsåret 2018
glädjande. Vi växer med 19 procent samtidigt som EBITDA ökar med 32
procent. Sett över tid har den genomsnittliga årliga EBITDA ökningen
det senaste fem åren varit tjugo procent vilket klart överstiger vårt
mål om femton procent per år över en affärscykel. Det återstår dock
fortsatt mycket att göra för att fortsätta den positiva utvecklingen.

Vi har all anledning att se positivt på det kommande verksamhetsåret.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2019-02-15

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl.
06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/omsattningen-okade-19--och-ebitda-...
https://mb.cision.com/Main/2678/2741105/991670.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.