Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

MedCap AB: Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2020

MedCaps årsstämma hölls den 11 maj 2020 på IVA i Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att välja
Peter von Ehrenheim, Anders Hansen, Henrik Blomquist, Anders Lundmark
samt Nina Rawal. Peter von Ehrenheim valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 1 000 000 kronor skall utgå till
styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.
Styrelsens ordförande skall erhålla 400 000 kronor och styrelsens
ledamöter skall erhålla 150 000 kronor.

Det beslutades att välja KPMG AB som revisor med Fredrik Sjölander som
huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt
godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive
koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret jan-dec
2019.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
årsstämma 2021 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan
emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar
cirka 1,47 miljoner aktier i bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets
årsstämma 2021 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får
ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till
motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier. Stämman fattade
beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt om
valberedning och instruktion till valberedningen.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 17:30

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medcap-ab/r/stammokommunike-arsstamma-11-maj-...
https://mb.cision.com/Main/2678/3108312/1245235.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.