Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

MEDCAP: ÅTERHÄMTNING FORTSATTE 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medcaps fjärde kvartal 2020 innebar en fortsatt återhämtning för koncernen.

"Pandemin påverkar individer, samhälle och företag, och även om den fortsätter att sätta begränsningar så har arbetssätt anpassats därefter. Sammantaget uppfattar vi en något minskad osäkerhet även om den kvarstår, och präglar vissa av våra verksamheter mer än andra", skriver bolaget i sin delårsraport.

På enskilda produkter eller marknader har pandemin inneburit exempel på både ökad och minskad efterfrågan.

"Genom aktivt arbete har våra verksamheter anpassat sig för att möta dessa svängningar på ett bra sätt även om det präglats av osäkerheten som pandemin innebär", heter det.

Under det fjärde kvartalet ökade vinsten väsentligt i medicintekniksegmentet. Abilias försäljning i kvartalet ökade mot föregående år och resultatet förbättrades.

"Den norska marknaden som i tidigare kvartal påverkats betydligt negativt visade återhämtning under november och december", heter det.

Cardiolex såg fortsatt god efterfrågan i synnerhet på den tyska marknaden och inom det relativt nyligen förvärvade tyska bolaget Amedtec. Inpac hade också god efterfrågan i det fjärde kvartalet och fortsatte sitt förbättringsarbete mot ökad lönsamhet.

Den 29 oktober förvärvade Medcap det brittiska bolaget Multi-ply som tillverkar kolfiberkomponenter till röntgensystem. Multi-ply bidrar således i kvartalet med två månaders försäljning som dock präglades av svag efterfrågan från bolagets kunder på grund av lägre produktionstakt.

Segmentet specialistläkemedel redovisade i fjärde kvartalet en lägre försäljning än året innan men med bibehållen vinstmarginal.

"Minskad volym har motverkats av produktmix med högre marginal, och resulterat i en bibehållen snittmarginal. Segmentet levererar ett ökat resultat för helåret, vilket inkluderar engångseffekter från lagerförsäljning till grossist tidigare under året", skriver Medcap.

Kontraktstillverkningen har haft ett utmanande år med extra kostnader drivet av pandemin och andra produktionsstörningar vilket påverkat resultatet negativt i såväl kvartalet som för året. Arbete fortgår med att förbättra lönsamheten.

Utsikterna för Unimedics nordiska specialistläkemedelsportfölj bedöms fortsatt positiva.
Författare Direkt-SE