Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

MEDCAP: GENERELLT GOD EFTERFRÅGAN, KOMPONENTBRIST ÖVERVAKAS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medcap meddelar att efterfrågan var generellt god under det första kvartalet i de flesta marknadssegment där koncernens bolag är verksamma.

Det framgår av delårsrapporten.

Pandemin orsakade dock fortsatta utmaningar och osäkerhet i verksamheten.

Vidare har leveransstörningar noterats i flera bolag under det första kvartalet men dessa har hittills hanterats utan att påverka försäljningen, skriver Medcap.

"Komponentbrist och transporter kan utgöra en utmaning framgent vilket bevakas noga av bolagen", skriver vd Anders Dahlberg.

Medicinteknik-segmentet levererade både ökad försäljning och ökat resultat under det första kvartalet.

Segmentet Specialistläkemedel ökade resultatet för det första kvartalet, trots en minskad försäljning.

"Efterfrågan i segmentet var fortsatt påverkat av pandemin, vilket hade inverkan på produktmix, volymer och förutsägbarheten", skriver Anders Dahlberg.

Resultatökningen i det första kvartalet förklaras framför allt av ett bättre resultat inom Unimedic, den enhet som utvecklar och tillverkar läkemedel för Unimedic Pharma och externa kunder.

"Under kvartalet konstaterades dock att efterfrågan av vissa kontraktstillverkade produkter kraftigt minskat vilket har lett till en försvagad prognos för Unimedic AB (CDMO) under innevarande år", skriver Anders Dahlberg.
Författare Direkt-SE