Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Seluxit A/S

Selskabsmeddelelse nr. 43 - Ordinær generalforsamling - Aalborg

Der er i dag afholdt ordinær generalforsamling i Seluxit A/S, hvor følgende blev besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

  • Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte Selskabets reviderede årsrapport for 2020/21, herunder bestyrelsens forslag om at årets negative resultat skulle overføres til det kommende regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten.
  • Generalforsamlingen meddelte decharge til Selskabets direktion og bestyrelse.
  • Bestyrelsen forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2021/22, blev godkendt.
  • Torben Storgaard, Peter Lyck og Mille Tram Lux blev genvalgt til bestyrelsen.
  • EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
  • Indsættelse af bemyndigelse i vedtægterne til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer, blev godkendt.
  • Forlængelse af de øvrige bemyndigelser i punkt 3 i selskabets vedtægter til den 25. oktober 2026 (5 år), blev godkendt. 

Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Torben Storgaard som formand og Peter Lyck som næstformand.

 

For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux.
Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. 

Kontakter

Om Seluxit

Seluxit blev etableret i 2006 med drømmen om at skabe det intelligente hus. Et hus som ikke alene gør dagligdagen lettere, men som også automatisk reducerer vores energiforbrug. Seluxit har udviklet én altfavnende, teknologisk platform, der hurtigt, enkelt og billigt kan digitalisere virksomheders produkter til gavn for både dem og deres kunder.

Vedhæftninger

Författare nordicir.com