Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Medfield Diagnostics: Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte
2020-05-22 att föreslå kommande bolagstämma att

· föreslå advokat Olof Thorsell från Cedric Law som ordförande vid
stämman,

· antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sex (6)
och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0)
revisorssuppleanter utses,

· till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
· arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att
arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode
till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,

· arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för
utfört arbete,

· omval sker av styrelseledamöterna Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan
Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist,

· Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
· Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,
· de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför
tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet

· inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Stefan BlomsterbergCEOstefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av
en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror
på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt
tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade
patienter och det sparas mycket stora vård- och
rehabiliteringskostnader för samhället.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/valberedningens-forsla...
https://mb.cision.com/Main/11638/3118108/1252230.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.