Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-15

Media and Games Invest levererar ytterligare ett starkt kvartal med en intäktstillväxt på 80%, understruken av en organisk tillväxt på 41 %, med en solid justerad EBITDA-marginal på 30 % i Q3'21

Media and Games Invest SE levererar ytterligare ett starkt kvartal med en intäktstillväxt på 80%, intäktstillväxten kommer från en organisk tillväxt på 41%, med en solid justerad EBITDA-marginal på 30% under kv3'21

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,9 mEUR (kv3'20: 35,0 mEUR), vilket är en ökning med 80%. Ökningen är hänförlig till en stark organisk tillväxt på 41% (27% inkl. nedläggningar/avyttringar) under kvartalet samt positiv utveckling från genomförda förvärv, KingsIsle och Smaato under år 2021.

 

 • Just. EBITDA tredubblades till 19,0 mEUR (kv3'20: 6,4 mEUR) vilket återspeglar en betydande förbättring av den justerade EBITDA-marginalen från 18% till 30% baserat på uppskalning av affären, realiserade synergier samt kostnadsbesparingar efter förvärv.

 

 • Under kv3'21 uppnådde MGI den högsta tillväxttakten för vinst- och organisk tillväxt någonsin, trots stora förändringar och osäkerheter i nuvarande marknadsmiljö. Ledningen anser att bolaget är väl positionerat för att dra nytta av de pågående marknadsförändringarna under de kommande kvartalen.

 

 • MGI avser att ytterligare utveckla sin bolagsstyrning för att återspegla den dynamiska tillväxten och internationaliseringen

 

15 november 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin delårsrapport för kv3 2021 och fortsätter framgångsrikt strategin att "BUY. INTEGRATE. BUILD & IMPROVE.", vilket resulterat i en intäktstillväxt (CAGR) på 78 % sedan 2018 och en utomordentligt stark utveckling av lönsamheten, ökning av justerade EBITDA-marginalen till 30 %. Fram till 2017 låg fokus enbart på förvärvsdriven tillväxt - för att bygga kritisk volym - sedan 2018 har MGI ökat sin organiska tillväxt1 från 5% på årsbasis till 41% (27% inkl. nedläggningar/avyttringar av influenser- och performance marketingaffären) under kv3'21.

HÖJDPUNKTER UNDER KV 3 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,9 mEUR (Kv3'20: 35,0 mEUR), vilket är en ökning med 80%.
 • Just. EBITDA2 uppgick till 19,0 mEUR (Q3'20: 6,4 mEUR), vilket är en ökning med 199 %.
 • Just. EBIT3 uppgick till 15,0 mEUR (Q3'20: 4,0 mEUR), vilket är en ökning med 270%.
 • Vinst per aktie (EPS) före utspädning uppgick till EUR 0,02 (kv3'20: EUR 0,02). EPS före/efter utspädning justerad för avskrivning på anskaffningsvärden förvärv (PPA-avskrivningar) uppgick till EUR 0,04 (kv3'20: EUR 0,04).

HÖJDPUNKTER FÖRSTA 9 MÅNADERNA 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 172,0 mEUR (kv1-kv3'20: 91,5 mEUR), vilket är en ökning med 88% jämfört med kv1-kv3'20.
 • Justerad. EBITDA uppgick till 47,8 mEUR (kv1-kv3'20: 19,0 mEUR), vilket är en ökning med 151%.
 • Just. EBIT uppgick till 35,4 mEUR (kv1-kv3'20: 11,7 mEUR), vilket är en ökning med 204%.
 • Räntebärande nettoskuld4 per den 30 september 2021 uppgick till 172,8 mEUR (31 december 2020: 61,6 mEUR).
 • Skuldsättningsgrad5 uppgick till 3,0 per den 30 september 2021 (2,1 per 31 december 2020). På proformabasis - med hänsyn till EBITDA LTM för förvärvade Smaato och KingsIsle - är skuldsättningsgraden långt under 2,5x.
 • Likvida medel uppgick till 198,5 mEUR (31 december 2020: 46,3 mEUR) på grund av kapitalanskaffning samt en ökning av obligationen under kv1-kv3'21.

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I mEUR

kv3 2021

kv3 2020

kv1-kv3 '21

kv1-kv3 '20

Helår 2020

NETTOOMSÄTTNING

62,9

35,0...

Författare EQS Newswire