Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Mediacle Group AB: Mediacle Group AB - kvartalsrapport ett 2019

Bolagets nettoomsättning under kvartal ett 2019 uppgick till 4,1 MSEK
(1,4 MSEK)

Bolagets EBITDA-resultat under kvartal ett 2019 uppgick till 1,7 MSEK
(-0,8 MSEK)

Stockholm 2019-04-26

Fullständig rapport finns bilagt.

Då färdigställandet av Q1-rapporten gått snabbare än tidigare
förväntat har styrelsen i Mediacle Group AB beslutat att
tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum
för rapportsläpp var 29 maj 2019.

Kära aktieägare och investerare,

Årets första tre månader kan utan överdrift beskrivas som ett
händelserikt kvartal. Bolaget förvärvade Mediacle Limited och fullt
fokus har därefter varit på att integrera det bolaget i koncernen.
Förvärvet har bidragit till kostnadssynergier, starkare kassaflöde
och tillgång till specialistkunskaper inom IT, webbutveckling och
digital marknadsföring. Dessutom har förvärvet och genom den
kompetens som återfinns bland dess anställda stärkt grunden för vårt
bolag och placerat oss i en perfekt situation för att utnyttja de
möjligheter som ligger framför oss. Som en del av processen och såsom
kommunicerats genomgår Mediacle Group en sedvanlig (efter ett så
stort förvärv) omnoteringsprocess tillsammans med NGM. Denna process
kommer att skapa en tydlig och informativ bild av koncernens
verksamhet efter förvärvet till glädje för våra aktieägare och det
bredare investerarkollektivet.

Resultatmässigt har kvartalet till följd av förvärvet av Mediacle
Limited haft en kraftig omsättningstillväxt. Vi har emellertid även
upplevt högre kostnader i tidigare "Pantaluren- verksamhet" som har
påverkat koncernens lönsamhet på ett långt ifrån tillfredsställande
sätt. Vi utvärderar därför den tidigare "Pantaluren-verksamheten" och
börjar där med ett stålbad för att sänka kostnaderna väsentligt och
förbättra lönsamheten och marginalen för koncernen i helhet.

Om vi blickar framåt mot det andra kvartalet är vi tillfreds över de
tillväxtmöjligheter som vi har skapat och som ligger framför oss. Vi
kommer att fortsätta etablera oss som marknadsledande inom alla våra
affärsdivisioner, inklusive programvara, digital marknadsföring,
webbdesign och utveckling, trafik- och lead generation samt
B2C-varumärken.

Vi kommer att lägga stort fokus på att kraftigt öka vår trafik inom
iGaming- och lead generation. Detta kan åstadkommas genom att på ett
effektivt sätt utnyttja olika digitala marknadsföringskanaler och
våra affiliate-nätverk (Excel och Galaxy) samt våra egna
affiliate-webbplatser till att skapa kvalité - och därigenom högre
trafik - för våra kunder och partners i iGaming-industrin. Dessutom
är vi på väg att öka antalet B2C-märken till totalt tolv stycken
senast under kvartal tre i år. Det är vår tydliga ambition att skapa
än fler varumärken för att ytterligare öka våra marknadsandelar och
intäkter.

Även vår mjukvaruavdelning fortsätter glädjande nog att växa.
Framförallt har vi ökat kundantalet inom iGaming-industrin. Planen är
att fortsätta vidareutveckla våra mjukvaruprodukter, där särskilt ska
nämnas är vår iGaming affiliate programvara, MAP ™ som är mycket
uppskattad bland våra kunder och där förhoppningen är att ta
marknadsandelar i segmentet under de närmaste månaderna.

Utsikterna för bolaget är sammantaget som ni förstår positiva. Vi
arbetar outtröttligt för att växa på alla längder i våra olika
verksamhetsben, konsolidera affärsområden med hög marginal och
utnyttja våra viktigaste resurser på effektivast möjliga sätt för
säkerställa hållbar tillväxt.

Med vänliga hälsningar,

VD, Santosh Jain

För mer information kontakta:
E-post: IR@mediacle.com
www.mediacle.com
Telefon: 08-120 560 15

Denna information är sådan information som Mediacle Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 april 2019

Mediacle Group AB

Mediacle Group AB erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och
IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för
iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming
och e-handelsutrymme (främst för begagnad elektronik).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mediacle-group-ab/r/mediacle-group-ab---kvart...
https://mb.cision.com/Main/15297/2797917/1032827.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.