Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-05

MEDICA NATUMIN: GÖR NEDSKRIVNING 9,1 MLN FRÅN FÖRVÄRV 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medica Natumin, verksamt inom kosttillskott och hälsoprodukter, gör en nedskrivning av goodwill om 9,1 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Goodwillen härstammar från förvärvet av Natumin Pharma under 2016.

Nedskrivningen görs till följd av att arbetet med att få segmentet att generera ett positivt kassaflöde bedöms ta längre tid än vad som tidigare antagits.

"Nedskrivningen påverkar ej kassaflödet, däremot påverkas rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 negativt med 9,1 miljoner kronor inom segmentet export, private label, produktion och innovation", skriver bolaget.

Goodwillposten kopplat till förvärvet av Natumin Pharma uppgår efter nedskrivningen till 0.

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga ändringar i antaganden identifierats, heter det.

Enligt bolaget togs beslutet rörande nedskrivning i samband med delårsrapporten för januari-juni 2021 där en analys av bokförda värden på koncernens rörelsetillgångar inklusive goodwill gjordes, vilken resulterat i nedskrivningsbeslutet.

Analysen visade på en förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten inom det aktuella segmentet.
Författare Direkt-SE