Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Medicover: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 18,7 procent till 181,2 MEUR (152,7
MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 13,6 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MEUR (7,8 MEUR), motsvarande
en rörelsemarginal på 4,1 procent (5,1 procent).

· Nettoresultatet uppgick till 3,9 MEUR (9,2 MEUR), vilket ger en
vinstmarginal på 2,2 procent (6,0 procent).

· EBITDA ökade med 11,0 procent till 16,2 MEUR (14,6 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 8,9 procent (9,6 procent).

· Justerad EBITDA ökade med 18,9 procent till 17,6 MEUR (14,8
MEUR), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,7 procent
(9,7 procent).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 MEUR
(17,3 MEUR).

Helår 2018

· Nettoomsättningen ökade med 15,8 procent till 671,6 MEUR (580,2
MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 13,5 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 29,4 MEUR (28,8 MEUR), motsvarande
en rörelsemarginal på 4,4 procent (5,0 procent).

· Nettoresultatet ökade med 31,2 procent till 26,5 MEUR (20,2
MEUR), vilket ger en vinstmarginal på 3,9 procent (3,5 procent).

· EBITDA ökade med 8,7 procent till 59,8 MEUR (55,0 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 8,9 procent (9,5 procent).

· Justerad EBITDA ökade med 9,5 procent till 63,2 MEUR (57,7 MEUR),
vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,4 procent (9,9
procent).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 MEUR
(50,3 MEUR).

· Vinsten per aktie/efter utspädning var 0,185 EUR (0,157 EUR).
· Medlemsantalet ökade med 185,000 till 1,2 miljoner, starkaste
medlemsökningen någonsin.

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det finansiella
året 2018, i enlighet med utdelningspolicyn.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, Kv Kv Förändring Helår 2018 Helår 2017 Förändring
MEUR 4 2018 4 2017
Nettoomsättning 181,2 152,7 19% 671,6 580,2 16%
Rörelseresultat 7,5 7,8 -4% 29,4 28,8 2%
Rörelsemarginal, 4,1% 5,1% 4,4% 5,0%
%
Nettoresultat 3,9 9,2 -58% 26,5 20,2 31%
Vinstmarginal, % 2,2% 6,0% 3,9% 3,5%
Vinst per aktie, 0,025 0,067 -63% 0,185 0,157 18%
EUR
Vinst per aktie 0,025 0,067 -63% 0,185 0,157 18%
efter
utspädning,
EUR

EBITDA 16,2 14,6 11% 59,8 55,0 9%
EBITDA-marginal, 8,9% 9,6% 8,9% 9,5%
%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 13.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl.
8.00 CET. Bokslutskommunikén samt övrig information om Medicover
finns tillgänglig på medicover.com.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017,
så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda
till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicover/r/bokslutskommunike-januari-december...
https://mb.cision.com/Main/15662/2741891/991694.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.