Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Medicover: Delårsrapport januari-mars 2020

· Nettoomsättningen ökade med 19,6 procent till 238,8 MEUR (199,7
MEUR). Den organiska tillväxten var 5,8 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MEUR (11,3 MEUR), med en
rörelsemarginal på 2,7 procent (5,6 procent).

· Nettoresultatet uppgick till -2,5 MEUR (6,9 MEUR), vilket
motsvarar en vinstmarginal på -1,0 procent (3,4 procent).

· EBITDA ökade med 5,6 procent till 29,0 MEUR (27,5 MEUR),
motsvarande en EBITDA-marginal på 12,2 procent (13,8 procent).

· EBITDAaL uppgick till 16,8 MEUR (18,5 MEUR), vilket motsvarar en
EBITDAaL-marginal på 7,0 procent (9,2 procent).

· Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,5
MEUR (24,1 MEUR).

· Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,006 EUR (0,046
EUR).

· Covid-19-pandemin har haft en betydande inverkan på verksamheten.
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 1 2020 Kv 1 2019 Förändring Helår 2019
Nettoomsättning 238,8 199,7 20% 844,4
Rörelseresultat (EBIT) 6,4 11,3 -43% 46,5
Rörelsemarginal 2,7% 5,6% 5,5%
Nettoresultat -2,5 6,9 -136% 24,7
Vinstmarginal -1,0% 3,4% 2,9%
Resultat per aktie -0,006 0,046 -113% 0,168
före/efter utspädning,
EUR

EBITDA 29,0 27,5 6% 120,7
EBITDA-marginal 12,2% 13,8% 14,3%
EBITDAaL 16,8 18,5 -9% 80,6
EBITDAaL marginal 7,0% 9,2% 9,5%
EBITA 8,9 12,5 -29% 53,7
EBITA-marginal 3,7% 6,3% 6,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se
www.medicover.com/sv/finansiell-information. Från och med tredje
kvartalet 2019 så beräknas marginaler för innevarande och jämförande
perioder baserat på heltal i euro istället för avrundade belopp i
miljoner euro.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl.
07.45 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns
tillgänglig på medicover.com.

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2019
uppgick Medicovers nettoomsättning till cirka 844 MEUR och företaget
hade 28 800 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicover/r/delarsrapport-januari-mars-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/15662/3101080/1239337.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.