Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Medicover: Delårsrapport juli-september 2021

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 335,0 MEUR (262,5 MEUR), en ökning med 27,6 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 23,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,0 MEUR (27,3 MEUR), rörelsemarginalen var 9,0 procent (10,4 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 18,4 MEUR (19,5 MEUR), en vinstmarginal på 5,5 procent (7,5 procent).
 • EBITDA uppgick till 58,0 MEUR (50,1 MEUR), en ökning med 15,7 procent. EBITDA-marginalen var 17,3 procent (19,1 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 42,8 MEUR (38,1 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 12,8 procent (14,5 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,0 MEUR (41,2 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,123 EUR (0,108 EUR).

Nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 001,1 MEUR (700,1 MEUR), en ökning med 43,0 procent varav organisk tillväxt uppgick till 44,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 117,8 MEUR (31,4 MEUR), rörelsemarginalen var 11,8 procent (4,5 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 78,2 MEUR (8,5 MEUR), en vinstmarginal på 7,8 procent (1,2 procent).
 • EBITDA uppgick till 195,3 MEUR (104,4 MEUR), en ökning med 87,0 procent. EBITDA-marginalen var 19,5 procent (14,9 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 153,9 MEUR (67,3 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 15,4 procent (9,6 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162,8 MEUR (116,1 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,501 EUR (0,054 EUR).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 3 Kv 3 För 9M 9M För Helår
2021 2020 -ändring 2021 2020 -ändring 2020

Nettoomsättning 335,0 262,5 28% 1 001, 700,1 43% 997,8
1
Rörelseresultat 30,0 27,3 10% 117,8 31,4 275% 61,3
(EBIT)
Rörelsemarginal 9,0% 10,4% 11,8% 4,5% 6,1%
Nettoresultat 18,4 19,5 -6% 78,2 8,5 819% 27,3
Vinstmarginal 5,5% 7,5% 7,8% 1,2% 2,7%
Vinst per aktie 0,123 0,108 14% 0,501 0,054 828% 0,182
före/efter
utspädning, EUR

EBITDA 58,0 50,1 16% 195,3 104,4 87% 157,5
EBITDA-marginal 17,3% 19,1% 19,5% 14,9% 15,8%
EBITDAaL 42,8 38,1 12% 153,9 67,3 129% 108,5
EBITDAaL marginal 12,8% 14,5% 15,4% 9,6% 10,9%
EBITA 32,6 30,1 8% 125,3 44,2 183% 76,9
EBITA-marginal 9,7% 11,5% 12,5% 6,3% 7,7%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 07.45 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com (https://www.medicover.com/sv)

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file:///C:/10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20repo...)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/ckdfahus). För att ställa frågor, vänligen ring in och ange kod: 8236179
SE: 08-566 184 67                                                                   
DE: +49 (0) 305 200 2085
UK: +44 (0) 2071 928 338
US: +1 646 741 3167

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2021                                                     11 februari 2022
Delårsrapport januari-mars                                                    27 april 2022
Årsstämma                                                                           27 april 2022
Delårsrapport april-juni                                                          22 juli 2022
Delårsrapport juli-september                                                 3 november 2022

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com

Författare Cision