Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Medicover: Föreslagen utdelning ställs in och påverkan av covid-19 på första kvartalet och återstoden av 2020

Styrelsen i Mediover AB (publ) har beslutat att dra tillbaka förslaget
om utdelning till årsstämman, som tidigare annonserats i
bokslutskommunikén.

Medicover förväntar sig att nettoomsättning och EBITDA kommer att vara
i linje med förväntningarna för första kvartalet.

Nettoomsättningen för andra kvartalet förväntas bli i linje med Q2
föregående år. Vidare förväntas koncernen se en betydande minskning
av EBITDA under andra kvartalet som ett direkt resultat av
myndigheters restriktioner och möjligheten att tillhandahålla
tjänster.

Medicover förväntar sig en gradvis återhämtning av EBITDA under tredje
kvartalet och ett i stort sett normaliserat handels mönster under
årets sista kvartal, med förbehåll för aktuella osäkerheter i den
ekonomiska återhämtningen.

De nyligen utgivna treåriga finansiella målen för 2020-2022 står för
närvarande fast. Medicover förväntar sig en återhämtning och att
kunna leverera i enlighet med de treåriga målen.

Koncernens nettoomsättning och EBITDA från diskretionär och elektiv
vård kommer särskilt att påverkas i andra kvartalet, till följd av
myndigheters råd om att undvika kliniker, allmänna nedstängningar
samt patienters motvilja att söka vård för icke-akuta tillstånd,
vilket kan komma att fortgå i efterföljande kvartal under 2020. Det
råder en stor osäkerhet om omfattningen och varaktigheten av
påverkan. Medicover vidtar försiktighetsåtgärder, för att minimera
finansiell påverkan, där det behövs och kommer dämpa
investeringstakten under resten av 2020.

Koncernen har 200 MEUR i outnyttjade kreditfaciliteter. Då
investeringstakten dämpas under 2020 har Medicover tillräcklig
likviditet för att hantera en längre avmattning än vad som för
närvarande förutses. Under andra halvåret 2019 utfärdades ett
schuldscheinlån som uppgick till 140 MEUR vilket väsentligt ökar
koncernens genomsnittliga lånelöptid.

För att säkerställa att Medicover har maximalt tillgängliga resurser
för att hantera den osäkra tiden, så väl som att ta vara på
möjligheterna som förväntas uppstå under denna makro-ekonomiska kris,
föreslår styrelsen att det tidigare förslaget om utdelning dras
tillbaka.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070-3033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars
2020 kl. 23.00 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019,
så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och hade fler än
28 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicover/r/foreslagen-utdelning-stalls-in-oc...
https://mb.cision.com/Main/15662/3068844/1218023.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.