Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-02

Medicover förvärvar MeinDentist i Tyskland

Medicover har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av MeinDentist och expanderar dentalverksamheten till Tyskland. Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas att konsolideras från fjärde kvartalet.

MeinDentist är en ledande aktör i Berlinområdet vars verksamhet består av 16 kliniker varav 15 i Berlin och 1 i Potsdam med totalt 147 tandläkarstolar. Åtta av klinikerna är väletablerade och övriga befinner sig i utvecklingsfas. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 31,4 MEUR varav två tredjedelar är offentligfinansierade och en tredjedel är privata försäkringar och Fee-For-Service.

Förvärvet betalas kontant på skuldfri basis. Köpeskillingen är inte publicerad men representerar en högre ensiffrig historisk EBITDA-multipel baserat på de etablerade klinikernas resultat.

Den tyska dentalmarknaden, vilken är Europas största, uppgår till 28,8 miljarder euro och växer med 3-4 procent årligen.

"Detta är en unik möjlighet att förvärva en ledande aktör i Berlinområdet, att etablera sig på den tyska dentalmarknaden och att utöka vårt utbud av hälsotjänster i Tyskland. MeinDentist utgör en bra grund för fortsatt expansion av tandvårdstjänster i Tyskland. Vår erfarenhet från att driva tandvårdstjänster i Polen i kombination med vår starka historia inom tysk sjukvård ger oss goda möjligheter att utvecklas vidare", säger Fredrik Rågmark, VD Medicover.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)

Författare Cision