Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-02

Medicover: Healthcare Services fortsätter att investera för framtida tillväxt

Healthcare Services fortsätter att investera för framtida tillväxt genom förvärven av Allenort Kliniki Terapii (`Allenort') i Polen och Laurus Medical i Rumänien.

Allenort består av ett nätverk av fem specialiserade psykiatrimottagningar och det första privata psykiatrisjukhuset i Polen. Mottagningarna kommer att bidra starkt till Medicovers investerings och expansionsfokus inom psykiatrisk vård och det nyligen etablerade varumärket Mind Health - Mental Health Centres som för närvarande driver åtta kliniker i Polen. Marknaden för psykiatrisk vård uppskattas till cirka 3,5 miljarder[1] PLN och beräknas växa med 13 procent per år de kommande fyra åren.

Psykiatrisk vård i Polen är under försedd och efterfrågan från arbetsgivare, enskilda individer och familjer växer starkt. Förvärvet av Allenort tillför resurser och bidrar till att stärka Medicovers tjänsteerbjudande, och den ökade efterfrågan.

I Rumänien har det tecknats ett avtal om att förvärva Laurus Medical. Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Laurus Medical tillför ett nationellt nätverk av tio klinker och expertis särskilt inom behandlingar av störningar i vensystemet.

Den totala köpeskillingen för de båda förvärven uppgår till cirka 16 MEUR och betalas kontant.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

[1] Healthcaremarketsexperts.com PMR 2021

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com

Författare Cision