Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

MedicPen: Bokslutskommuniké MedicPen AB 1 januari - 31 december 2019

Sammanfattning av räkenskapsåret 2019

20190101 - 20191231 (12 månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 166 663 SEK (2 608 SEK)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 118 246 SEK
(-15 504 184 SEK)

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0.10 SEK)
· Soliditeten per den 31 december 2019 uppgick till 94% (92%)
* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

VD har ordet

Under det gångna året avslutades det viktigaste projektet i MedicPens
historia, nämligen TIM-projektet. Projektet startade i slutet av 2017
efter det att vi tillsammans med en konsortiepartner vunnit den så
kallade NOPII-upphandlingen. I början av 2018 startade testerna hemma
hos brukare på Nordjylland. Efter 21 månader, den 30 september 2019,
avslutades den sista testfasen och det råder ingen tvekan om att
MedicPen och våra samarbetspartners uppnådde målsättningarna som
satts upp av de nio TIM-kommunerna. Det lyckosamma avslutet innebär
också att MedicPen nu har löpande intäkter sedan den 1 oktober 2019.

Sedan dess har ytterligare steg tagits. Kommunerna genomförde en
projektevaluering och två rapporter togs fram och presenterades på
ett slutseminarium i januari i år. Vi deltog på slutseminariet och
kunde konstatera att det var en mycket positiv stämning. Ytterligare
ett bevis på att kommunerna anser att resultaten uppnåddes, är att
man skickade ut ett mycket positivt pressmeddelande som fick stort
genomslag i Danmark. I pressmeddelandet framhöll TIM-kommunerna att
resultatet av testerna var mycket lovande. Såväl nationell TV som
radio publicerade inslag på bästa sändningstid om TIM-projektets
resultat, Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet .Därutöver
publicerades ett stort antal artiklar och inslag i tidningar och
radio i Danmark. En intressant betraktelse är att man numera i
Danmark använder begreppet "TIM" för att beskriva Medimi®Smart och
medicinhanteringssystemet, Totallösning för Innovativ
Medicinhantering. Vår lösning har således kommit att bli liktydig med
TIM.

I skrivande stund pågår processer i kommunerna där dessa ska komma att
fatta beslut huruvida man ska ingå ramavtal med konsortiet vilket ska
ske senast 31 mars. Samtidigt fortsätter kommunerna att rekrytera
brukare som anses lämpliga att använda Medimi®Smart. Vi bedömer med
anledning av detta, att flera kommuner har för avsikt att ingå
ramavtal med konsortiet och implementera fler Medimi®Smart.

Bolagets rörelseresultat för 2019 har förbättrats ytterligare i
jämförelse med 2017 och 2018. I jämförelse med 2018 har
rörelseresultatet förbättrats med 3,4 miljoner kronor. Skillnaden i
jämförelse med 2017 är ännu större, cirka 6,5 miljoner kronor bättre
resultat. MedicPens kostnader har alltså sänkts med ungefär en
tredjedel sedan 2017. Skälet är att bolaget lyckats sänka
kostnaderna, särskilt utvecklingskostnaderna, och också att
intäkterna är avsevärt högre, 1,167 miljoner kronor. Intäkterna
består i huvudsak av projektintäkter från TIM-projektet, men även
intäkter för de Medimi®Smart som använts hemma hos brukare i
Nordjylland sedan oktober.

Under 2019 formerade vi ett samarbete med Telenta AB vilket visat sig
vara mycket gynnsamt för MedicPen. Genom samarbetet får vi tillgång
till Telentas marknadskunskaper och erfarenheter och inte minst en
effektiv marknads- och försäljningsorganisation. Ett resultat av
samarbetet är att vi kommer att starta en test i Tranås kommun. Vi
har också genomfört ett mindre testprojekt i Lunds kommun och i
skrivande stund sker förberedelserna för att utöka dessa tester Fler
kommuner har visat intresse för Medimi®Smart och vårt
medicinhanteringssystem, så 2020 kommer att bli mycket intressant.

Ytterligare en intressant händelse under det gångna året är att Malmö
universitet nu planerar att starta en följsamhetsstudie. Syftet med
studien är att ta fram en metod för att öka följsamheten bland
patienter som skrivits ut från sjukhus, det vill säga förmå dessa att
ta rätt medicin, i rätt dos vid rätt tillfälle. Två grupper kommer
att inkluderas, dels svensktalande och dels arabisktalande.
Följsamhet (eller compliance) är en ytterst viktig utmaning för många
offentliga och privata aktörer runt om i världen. Inte minst WHO har
i stor omfattning framhållit detta som ett stort globalt problem. Vår
förhoppning är att i vetenskapliga publikationer kunna visa att
patienters och brukares följsamhet förbättras med hjälp av
Medimi®Smart, vilket skulle vara ett stort framsteg för MedicPen och
ett viktigt verktyg när vi bearbetar marknader runt om i världen.

Produktionsanpassningen av Medimi®Smart slutfördes under 2019 och ett
viktigt steg var att ingå avtal med Inission i Malmö. I och med detta
samarbete har MedicPen säkerställt en säker och effektiv produktion
och dessutom har vi sänkt produktionskostnaden i jämförelse med
tidigare. Vi står nu redo att producera Medimi®Smart till de
kommuner, inte minst TIM-kommuner, som ingår ramavtal och beställer
vår produkt.

Just nu pågår arbetet med att finna fler marknader som är lämpliga för
bolaget. Detta sker genom att inhämta information om olika länders
medicinhanteringssystem, samt att analysera vem som har ansvar för
systemen, vem som har betalningsansvar, och så vidare. Att påbörja
marknadsföring, tester och försäljning på nya marknader är något som
bör ske först när bolagets teknologi och system kan anses vara
tillräckligt moget. Och där är MedicPen inom en snar framtid.

Det nya året har startat lika positivt som det gångna slutade. Bland
annat kan vi se fram emot att fler Medimi®Smart placeras ut i Lund
och Tranås samt sannolikt i fler kommuner i Sverige. Ytterligare ett
projekt som vi med intresse ser fram emot är det som nu ska
genomföras i Midtjylland i Danmark och som kommer att bli avsevärt
större än TIM-projektet vilket innebär goda affärsmöjligheter för
MedicPen.

Fredrik Westman

VD, MedicPen AB

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/bokslutskommunike-medicpen-ab-1-ja...
https://mb.cision.com/Main/11586/3041037/1198069.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.