Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

MedicPen: MedicPen AB och Kronans Droghandel Apotek AB skriver samarbetsavtal

Efter ett lyckat pilotprojekt i slutet av 2019 skriver MedicPen och
Kronans Droghandel Apotek ett samarbetsavtal.

Samarbetet innebär att Apoteket Kronan kommer att vara en integrerad
del i MedicPens lösning, MedimiSmart?, för säker och effektiv
hantering av läkemedel till äldre och hemsjukvård. Genom detta avtal
kommer MedicPen att ha möjlighet att nå ut med sin lösning till hela
Sverige. Kronans Droghandel Apotek har över 300 apotek lokaliserade
över hela Sverige och kommer att hantera brukarens recept och packa
de kassetter som sätts i MedicPens utrustning. Utrustningen som
håller två veckors förbrukning dispenserar sedan automatiskt
läkemedlet till brukaren i rätt tid och mängd.

MedicPens lösning för läkemedelsdispensering är utvecklad för att
minska svinnet av läkemedel samtidigt som följsamhet och effektivitet
i hanteringen förbättras. Även interaktionen med brukare kan minskas
när så önskas. Detta kan bland annat vara en fördel för brukare inom
äldrevården i den pågående Covid-19 pandemin

Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar: "Jag är mycket nöjd med
samarbetsavtalet. Kronans Droghandel Apotek är en viktig partner för
oss i utrullningen av vår lösning för läkemedelsdispensering. Tack
vare avtalet kommer vi att ha en effektiv lösning och många brukare
som kan dra nytta av den kan få det."

"MedicPens produkter är ett bra exempel på hur ny teknik kan
underlätta och förbättra läkemedelsanvändningen för den enskilde
brukaren och läkemedelshanteringen för omsorgspersonal." säger Martin
Belin, Chef Recept och Tjänster på Kronans Apotek. "Kronans Apotek
har stor fokus på att ta fram nya sätt att distribuera läkemedel och
det ska därför bli intressant att samarbeta med MedicPen i detta
projekt och driva utvecklingen inom området framåt."

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma,
Sverige, mobil 0733-600166.

Kronans Droghandel Apotek AB, Martin Belin Chef Recept och Tjänster,
mobil: 070-288 17 63

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna
bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i
teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/medicpen-ab-och-kronans-droghandel...
https://mb.cision.com/Main/11586/3098907/1237840.pdf

Författare AktieTorget News