Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

MedicPen: MedicPen AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2020

Sammanfattning av första kvartalet 2020

2020-01-01 - 2020-03-31

o Nettoomsättningen uppgick till 90197 SEK (3 849 SEK)

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,3 mSEK (-2,9
mSEK)

o Resultatet per aktie* uppgick till - 0,02 SEK (-0,02 SEK)

o Kassaflöde: -3,0 mSEK (-2,3 mSEK)

o Soliditeten per den 31 mars 2020 uppgick till 95% (91%)

* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier

Viktiga händelser under kvartal ett 2020

· MedicPen meddelar den 15 januari att ett samarbete med Tranås
kommun och Telenta startas i syfte att utvärdera läkemedelsdispensern
Medimi®Smart. · MedicPen meddelar den 23 januari att TIM-projektets
slutseminarium äger rum den 27 januari. I samband med slutseminariet
publiceras två rapporter rörande TIM-projektet.

· MedicPen meddelar den 27 januari att Medimi®Smart ger ökad
kvalitet och ekonomisk potential vid medicinhantering. Detta enligt
Life Science Innovation North Denmark (LSI) publicerade slutrapport
för TIM. Rapportens slutsats är att medicinhanteringssystemet som
testats i TIM-projektet kan medverka till samhällsvinster i form av
ökad kvalitet inom den äldreomsorg som sker i eget hem och en
ekonomisk potential för kommunerna i form av effektivitetsvinster.
Vidare framgår det av rapporten att såväl ledning som medarbetare i
Aalborg kommun anser att medicinhanteringssystemet kan utgöra ett
verktyg för att fokusera på kommunens kärnuppgift, nämligen att öka
brukarnas möjlighet att leva ett självständigt liv genom utveckling,
understöd och omsorg.

· MedicPen meddelar den 26 februari att tack vare gott utfall i TIM
projektet har Aalborg kommun valt att ingå ramavtal med konsortiet
MedicCare där MedicPen ingår. Ramavtalet sträcker sig över två år med
möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Avsikten är att
implementera Medimi®Smart hos brukare i eget boende och på
äldreboenden.

· MedicPen meddelar den 10 mars att det amerikanska patentverket har
godkänt ansökan om patent på Medimi®Smart

· MedicPen meddelar den 27 mars att samtliga av de nio TIM
-kommunerna i Danmark väljer att ingå ramavtal med MedicPen efter att
ha testat MedicPens läkemedelsdispenser Medimi®Smart. Avsikten är att
implementera MedicPens medicinhanteringssystem och
läkemedelsdispenser hos äldre brukare i eget boende och i vissa fall
på äldreboenden. Ramavtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till
förlängning i ytterligare två år.'

· MedicPen meddelar den 30 mars att med anledning av det rådande
läget gällande Coronavirusets spridning vill MedicPens styrelse finna
en mötesform som innebär att aktieägare i MedicPen kan delta i
årsstämman på ett säkert sätt. Styrelsen i MedicPen AB har därför
beslutat att skjuta fram årsstämman som enligt kallelsen skulle äga
rum den 21 april. Nytt datum för årsstämman är 10 juni.

· MedicPen meddelar den 31 mars att Jan Andersson har utsetts till
ny vd för MedicPen. Jan har en lång och gedigen erfarenhet från
kommersiella roller med tyngdpunkt inom medicinteknik. Senast kommer
Jan Andersson från Arjo där han har haft rollen som Global
Marknadschef. Tidigare har han bland annat arbetat inom Baxter och
Gambro. Jans bakgrund inom marknadsföring och försäljning kommer väl
till pass för MedicPen som står inför att kraftigt öka sitt
kommersiella fokus.

Händelser efter utgången av kvartal ett 2020

· MedicPen meddelar den 28 april att MedicPen och Kronans Droghandel
Apotek skriver ett samarbetsavtal efter ett lyckat pilotprojekt i
slutet av 2019. Samarbetet innebär att Apoteket Kronan kommer att
vara en integrerad del i MedicPens lösning, Medimi®Smart, för säker
och effektiv hantering av läkemedel till äldre och hemsjukvård. Genom
detta avtal kommer MedicPen att ha möjlighet att nå ut med sin
lösning till hela Sverige.

· MedicPen publicerar den 6 maj kallelse till årsstämma i MedicPen
Aktiebolag (publ). Den 10 juni på Örestads Golfklubb i Lomma

Tidpunkter för ekonomisk information

· 2020-05-07 Delårsrapport Q1

· 2020-06-10 Årsstämma

· 2020-08-13 Delårsrapport Q2 (Halvårsrapport)

· 2020-11-19 Delårsrapport Q3

Vd-kommentar: Framsteg i utmanande tider

När jag skriver detta har jag varit vd för MedicPen i lite mer än tre
veckor. Jag startade min position troligen när påverkan av Covid-19
pandemin var som kraftfullast i de nordiska länderna. Vi såg en
tydlig påverkan hos våra kunder relaterat till den rådande
situationen. Mycket fokus under perioden har varit och är fortfarande
hanteringen av den rådande pandemin. Trots detta nåddes framsteg i
företagets utveckling under perioden. På sikt bedömer vi att den
rådande situationen inte ska påverka efterfrågan på MedicPens lösning
inom läkemedelsdispensering. Vi ser också att säkrare och bättre
medicinhantering diskuteras allt oftare hos våra kunder.

TIM projekt i Danmark avslutades under perioden med goda resultat och
nio av kommunerna valde att ingå ramavtal med MedicPen. Ramavtalet är
på två år med option på ett plus ett. Ramavtalet gör att vi förväntar
oss att TIM kommunerna fortsätter att rulla ut vår lösning när
restriktionerna släpper. Inom projektet i

Midtjylland har vi inte kunnat träffa projektledarna på grund av
rådande situation. Även här förväntar vi oss att projektet skall
starta när restriktionerna släpper. Projekten i Tranås och Lund
genomlider samma situation. Även här har projekten skjutits framåt på
grund av den rådande pandemin och vi väntar på besked om när uppstart
kommer att ske.

Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att utvärdera och ingå
avtal med nya samarbetspartners. Vi har bland annat skrivit ett
kontrakt med De Lage Landen (DLL). DLL är ett finansbolag som på ett
enkelt sätt möjliggör månadsavgift/leasing som affärsmodell för våra
kunder.

Inom tillverkning och utveckling har vi arbetat med att reducera
kostnaderna för kassetterna. Dessa kassetter förvarar läkemedlen i
vår Medimi®Smart och står för en ansenlig del av totalkostnaden för
lösningen. Genom att flytta tillverkningen till Sverige och använda
nya verktyg kommer kostnaden och flexibilitet att förbättras. Vi
utvärderar även möjligheten att implementera system för att
återanvända våra kassetter. Bra för kostnaden och bra för miljön.

Försäljningen som under perioden uppgick till 90 197 SEK (3 849 SEK)
var mycket lägre än vad vi hade förväntat oss relaterat till den
rådande pandemin. Positivt dock att vi nu har kontinuerlig intäkt
från delar av TIM kommunerna.

Baserat på ovanstående försämrades resultatet jämfört med föregående
år från -2,9 mSEK till -3,3 mSEK.

Kassaflödet uppgick till -3,0 mSEK (-2,3 mSEK) vilket var sämre än
förväntat. Även detta relaterat till den lägre försäljningen. Vi har
god kontroll på kostnaderna och ligger enligt plan. Under resterande
delen av året kommer vi att justera kostnadsnivån för att kompensera
för påverkan av den rådande pandemin.

Vi kommer under den tid då möjligheten till kommersiell aktivitet är
lägre att anpassa vår kostnadsnivå och fokusera på aktiviteter som
stärker bolaget inför andra halvan av året. Vi har kontinuerlig
kontakt med de projekt vi nämnt ovan. Även om projekten skjuts framåt
i tiden ser vi inte ett minskat intresse för vår lösning inom
läkemedelsdispensering. Behovet kvarstår: Att minska svinnet av
läkemedel samtidigt som följsamheten och effektiviteten i hanteringen
ökar. Även interaktionen med brukare kan minskas om och när så
önskas. Detta är naturligtvis en fördel för brukare inom äldrevården
i den pågående Covid-19 pandemin.

Ny på posten som vd känner är jag mig nöjd över att vi har en god bas
för att gå igenom de utmaningar vi ser med pandemin och att vi kommer
att vara redo att växla upp igen snabbt när vi kommer ut på andra
sidan.

Jan Andersson

Vd, MedicPen AB

Jan AnderssonCEO/VD0733 600196jan.andersson@medicpen.com

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna
bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i
teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medicpen/r/medicpen-ab--publ--delarsrapport-k...
https://mb.cision.com/Main/11586/3105452/1242984.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.